Publikacje

Małe Reaktory Modułowe SMR

W Polsce Małe Reaktory Modułowe SMR nie mogą stanowić alternatywy dla programu energetyki jądrowej w obecnym kształcie ale należy poważenie rozważyć możliwość ich zastosowania po 2030 roku do specjalnych zastosowań, związanych głównie z kogeneracją. Wcześniej można rozwijać programy badawcze, łącznie z budową w kraju reaktora badawczego czy prototypowego.
czytaj więcej

Energia odnawialna zastąpi reaktor jądrowy?

W cieniu awarii elektrowni Fukushima w Japonii i rocznicy wybuchu reaktora w Czarnobylu na Ukrainie, w atmosferze antyatomowej histerii, w Polsce trwa debata publiczna dotycząca rozwoju energetyki jądrowej. Czy mamy alternatywę dla elektrowni jądrowej? W jakim stopniu mogą ją zastąpić odnawialne źródła energii? Czy w Polsce opłaca się korzystanie z energii pochodzącej ze słońca?
czytaj więcej

Pasywne układy bezpieczeństwa w reaktorach AP1000

Źródłem sprzeciwu wobec energetyki jądrowej są obawy przed awarią reaktora, która mogłaby doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia ludności, przede wszystkim zamieszkałej w okolicy elektrowni. O jakiej awarii w reaktorze może być mowa?
czytaj więcej

Uwarunkowania lokalizacji elektrowni jądrowych

Renesans energetyki jądrowej, który dziś obserwujemy, stał się możliwy dzięki temu, że powstały reaktory trzeciej generacji. Jednakże pomimo wielu zalet, decyzja o budowie nowoczesnej elektrowni jądrowej jest obwarowana wieloma ograniczeniami. Już sam tylko wybór miejsca wymaga spełnienia warunków bezpieczeństwa, niespotykanych w praktyce wznoszenia elektrowni konwencjonalnych.
czytaj więcej

Jakie jest promieniowanie w Czarnobylu?

Według ukraińskich norm przebywanie w tzw. strefie bezpieczeństwa wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej wiąże się z podwyższonym ryzykiem zachorowalności na raka w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące. Na pytanie czy na terenie całej strefy występuje zagrożenie starała się odpowiedzieć grupa, która odwiedziła Czarnobyl i okolice w dniach 9-13 kwietnia 2008 roku.
czytaj więcej

Strategia rozwoju atomistyki w Polsce

Strategia rozwoju atomistyki w Polsce powstała w oparciu o materiały przygotowane przez Komisje Rady do Spraw Atomistyki, przy czym wykorzystano również stanowiska członków Rady do Spraw Atomistyki wyrażone w korespondencji do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i na posiedzeniu Rady w dniu 24 listopada 2006 r. Opracowanie przekazano 19.12.2006r. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
czytaj więcej

Polityka energetyczna Polski do 2025r.

Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2005 r. opracowany przez międzyresortowy Zespół ds. Polityki Energetycznej dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 roku.

Program potwierdza zasadność kontynuowania polityki energetycznej, której celem jest: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją energii i paliw.
czytaj więcej

Atom w służbie nauki

Chcąc osiągnąć precyzję w dziedzinie znanej z frustrującej niejasności, kuratorzy czołowych muzeów Europy i USA od dawna sięgają po techniki atomowe, aby badać skarby sztuki za pomocą niewidzialnych promieni. Dzięki nim udało się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących pochodzenia, wieku i autentyczności eksponatów.
czytaj więcej

Perspektywy rozwoju energetyki atomowej w Polsce

Na świecie już prognozuje się, że najbliższe lata będą okresem renesansu energii jądrowej. Czas potrzebny do wybudowania elektrowni atomowej, od prac koncepcyjnych do momentu uruchomienia, wynosi około 15 lat. Dlatego, jeżeli chcemy w kraju wykorzystywać energetykę jądrową, decyzje strategiczne trzeba podjąć już teraz.
czytaj więcej

Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce?

Zadajemy sobie pytanie, czy właśnie w Polsce ma być budowana elektrownia jądrowa? Dlaczego właśnie u nas, skoro Polska "na węglu stoi" a Szwedzi i Niemcy przymierzają się do likwidacji elektrowni jądrowych, Włosi zamknęli dwie działające elektrownie atomowe a Austryjacy nie zgodzili się na uruchomienie gotowej elektrowni jądrowej?
czytaj więcej

Rozwój energetyki jądrowej i budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Zakres koniecznych działań.

Realizacja zadań związanych z rozpoczęciem rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, w tym z budową i uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej, wymaga podjęcia szerokiego wachlarza zadań. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ocenia, że czas przygotowania i realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie wynosił 13 - 15 lat. Tak więc, aby możliwe było uruchomienie pierwszej elektrowni w okresie 2021-2022, co postulowano w "Polityce energetycznej Polski do 2025 roku", należy niezwłocznie rozpocząć prace.
czytaj więcej

Czarnobyl - największy blef XX wieku

23 minuty po pierwszej w nocy 26 kwietnia 1986 r. w czwartym reaktorze elektrowni czarnobylskiej doszło do gwałtownej eksplozji. Do atmosfery wyrzucone zostały duże ilości substancji promieniotwórczych. Świat ogarnęła panika - zwielokrotniona przez broniącą dostępu do rzetelnych informacji cenzurę ZSRR. "Czarnobylska hekatomba", "Hiroszima, Nagasaki, Czarnobyl", "Śmierć z Czarnobyla" - krzyczały tytuły prasowe na Zachodzie. "W Czarnobylu zwłoki tysięcy ludzi grzebane są w rowach" - donosiły poważne dzienniki i tygodniki. Atmosfera strachu, która zaczęła wtedy narastać, do dziś paraliżuje opinię publiczną.
czytaj więcej

Rosyjska energetyka jądrowa

Pomimo trudności w rozwoju energetyki jądrowej w latach 80., wywołanych głównie katastrofą czarnobylską, Rosja obecnie przystąpiła znów do rozbudowy tego przemysłu. Jego dzisiejszy stan charakteryzuje zestawienie elektrowni jądrowych będących w eksploatacji.
czytaj więcej

Wirówka do wzbogacania uranu

W ostatnim czasie o wirówkach często pisze także prasa codzienna. Powodem jest wykorzystywanie tych urządzeń dla potrzeb militarnych. Na ich temat wypowiedział się również Mohamed El Baradei, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który w alarmistycznym wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel wyraził opinię, iż niebezpieczeństwo wybuchu wojny jądrowej "nigdy nie było tak wielkie, jak dzisiaj." Mówił o wyjątkowo sprytnie rozwijającym się jądrowym czarnym rynku: "W jednym państwie opracowuje się projekty, w drugim - wytwarza się wirówki, które następnie za pośrednictwem trzeciego państwa wysyła się do nieznanego odbiorcy."
czytaj więcej

Rozwój technologii jądrowej w Korei Północnej

Kryzys na Półwyspie Koreańskim nasuwa pytanie: jak się to stało, że Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo - Demokratyczna), ubogie, względnie niewielkie, bo liczące nieznacznie ponad 22 mln mieszkańców państwo, osiągnęło technologiczny poziom umożliwiający zbudowanie broni jądrowej?
czytaj więcej

Finlandia stawia na energetykę jądrową

W 1986 r. podczas awarii w Czarnobylu, Finlandia - podobnie jak Szwecja - dotknięta została silnym promieniotwórczym skażeniem; nieporównywalnie większym niż Polska. Na podstawie pomiarów określono, że średnia miesięczna dawka promieniowania była czterokrotnie większa od otrzymywanej dawki wskutek promieniowania naturalnego tła. Władze zmuszone zostały do niekonsumcyjnego uboju pawie pół miliona sztuk bydła na farmach oraz wprowadzenia, aż do 1988 roku, zakazu łowienia ryb w rzekach i jeziorach centralnej oraz północnej części kraju. Pamięć o tamtych trudnych latach nie zagasła, o czym świadczą przemówienia premiera w każdą rocznicę Czarnobyla.
czytaj więcej

Konferencja "Energetyka jądrowa w XXI w."

Występują obecnie wyraźne objawy ożywionego zainteresowania rozwojem energetyki jądrowej na świecie. Wyrazem tego zainteresowania była międzynarodowa konferencja ministerialna "Energetyka Jądrowa w XXI Wieku" zorganizowana w dniach 21-22 marzec 2005r. w Paryżu przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz rząd Republiki Francuskiej. Artykuł zawiera główne spostrzeżenia uczestników konferencji.
czytaj więcej

Szwajcaria: rozwinięta demokracja i... Zgoda na energetykę jądrową

Energetyka jądrowa Szwajcarii - kraju o powierzchni ponad 41 tys. km kw. i siedmiomilionowej ludności, a zarazem wspaniałej przyrodzie i nieskażonym środowisku - zasługuje na szczególne omówienie. Jej udział w wytwarzaniu energii elektrycznej jest dość znaczny i wynosi ok. 40 proc.
czytaj więcej

Raport ONZ o Czarnobylu

Treścią raportu są wyniki badań, przeprowadzonych przez międzynarodowych ekspertów w celu uzyskania informacji na temat humanitarnych skutków - powstałej 15 lat temu - awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jest przeznaczony przede wszystkim dla ONZ i jej placówek, programów, specjalistycznych agencji, jak również dla międzynarodowego zrzeszenia ofiarodawców.
czytaj więcej

Postawy ekologów i ekologii jako nauki wobec energetyki jądrowej

Problem objęty tytułem tej pracy określają pewne pojęcia: ekologia i energetyka jądrowa. Zadaniem niniejszej pracy jest naświetlenie, czym jest energetyka jądrowa i jak się ma do ekologii, jaki wpływ wywiera na życie i rozwój człowieka, jakie zagrożenia niesie ze sobą i porównanie jej do energetyki konwencjonalnej.
czytaj więcej

Transport materiałów promieniotwórczych

Coraz szersze stosowanie źródeł promieniotwórczych, nie tylko w energetyce, przemyśle czy medycynie, ale również w rolnictwie, geologii i ochronie środowiska wiąże się z koniecznością ich transportowania.
czytaj więcej

Brudna bomba

Amerykańskie służby specjalne udaremniły spisek Al-Kaidy, którego celem było zdetonowanie w Waszyngtonie tzw. brudnej bomby. Jaka jest realna groźba takiego ataku?

Ekspert od katastrofy w Czarnobylu o atomowych groźbach terrorystów.
czytaj więcej

Drżenie przy rentgenie

Promieniowanie pobudza mechanizmy naprawcze komórek. I to jest klucz do zrozumienia jego pozytywnego działania. To pobudzenie powoduje bowiem, że przy okazji lepiej naprawiane są wszystkie niebezpieczne uszkodzenia. Promieniowanie zmusza więc nasz organizm do bardziej skutecznej reakcji, gdy wewnątrz komórek dzieje się coś niedobrego.

Rozmowa Pana Marcina Rotkiewicza z Polityki z prof. Ludwigiem E. Feinendegenem, światowej sławy specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej i radiobiologii, o strachu przed promieniowaniem.
czytaj więcej

Psychokatastrofa

Kilkanaście lat po awarii w Czarnobylu trwa nieuzasadniony strach.

To nie promieniowanie, ale strach i błędy władz ZSRR spowodowały największe spustoszenia na terenach dotkniętych skutkami wybuchu w czarnobylskiej elektrowni. Tak twierdzą eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych.
czytaj więcej

Relacja ze szkolenia CZAR2001 w EJ Czarnobyl

W dniach 1-4 maja 2001 roku miało miejsce szkolenie "CZAR 2001", zorganizowane przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Odbywało się ono w Elektrowni Jądrowej Czarnobyl oraz Elektrowni Jądrowej Równe na Ukrainie. W ramach szkolenia studenci Politechniki Warszawskiej zwiedzali Elektrownię Jądrową w Czarnobylu (III blok), miasto Prypeć oraz Centrum Szkolenia Elektrowni Jądrowej Równe.
czytaj więcej


Do odczytania plików .pdf należy użyć programu: Adobe Acrobat Reader.
Program można pobrać z poniższej lokalizacji na stronie Adobe.