Na świecie już prognozuje się, że najbliższe lata będą okresem renesansu energii jądrowej. Czas potrzebny do wybudowania elektrowni atomowej, od prac koncepcyjnych do momentu uruchomienia, wynosi około 15 lat. Dlatego, jeżeli chcemy w kraju wykorzystywać energetykę jądrową, decyzje strategiczne trzeba podjąć już teraz.