Kontakt

Redakcja

Portal nuclear.pl
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail:
https://nuclear.pl

Wydawca

Fundacja nuclear.pl
ul. Starej Gruszy 7a/10
03-289 Warszawa
e-mail:
http://fundacja.nuclear.pl

Uwaga:
podane adresy e-mail służą wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Portalu nuclear.pl oraz Fundacji nuclear.pl. Przysłanie reklam, nie zamówionych ofert handlowych oraz innych przesyłek masowych spowoduje podjęcie kroków prawnych przewidzianych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).