Energetyka jądrowa

Budowa elektrowni jądrowej

Budowę elektrowni jądrowej z reaktorem typu PWR przedstawiono na poniższym schemacie. Klikając na odnośnikach z nazwami poszczególnych urządzeń uzyskasz więcej informacji:

A. Obieg pierwotny 8. Obieg wtórny kondensatu 17. Linia wysokiego napięcia
B. Obieg wtórny 9. Obieg wtórny pary 18. Otwarte źródło wody
1. Obudowa bezpieczeństwa » 10. Turbina wysokoprężna » 19. Zasilanie wody chłodzącej
2. Rdzeń reaktora » 11. Turbina niskoprężna » 20. Rurociąg wody chłodzącej »
3. Pręty sterujące 12. Pompa kondensatu 21. Rurociąg wody chłodzącej
4. Stabilizator ciśnienia » 13. Skraplacz » 22. Chłodnia kominowa »
5. Wytwornica pary » 14. Generator » 23. Wlot powietrza chłodzącego
6. Pompa obiegu pierwotnego » 15. Wzbudnica » 24. Wylot pary wodnej
7. Rurociągi obiegu pierwotnego 16. Transformator » 25. Wylot wody chłodzącej