Energetyka jądrowa

Pompa obiegu pierwotnego

Pompy obiegu pierwotnego zapewniają wymuszoną cyrkulację wody przez system chłodzenia reaktora. Dzięki cyrkulacji chłodziwa w obiegu pierwotnym usuwane jest ciepło z rdzenia reaktora do wytwornic pary, gdzie następuje podgrzanie i odparowanie wody w obiegu wtórnym.

Pompy chłodziwa reaktorowego są zlokalizowane pomiędzy wylotem wody z wytwornicy pary a wlotem wody do zbiornika reaktora na każdej pętli obiegu pierwotnego.