Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa a konwencjonalna

EJ Leibstadt (Szwajcaria) z reaktorem BWR
Produkcja energii i jej wykorzystanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Pogodzenie sprzeczności między zapotrzebowaniem na energię a niszczącym oddziaływaniem procesów jej wytwarzania na środowisko jest możliwe tylko wówczas, gdy zostaną podjęte wszechstronne działania obejmujące m.in. podwyższenie efektywności wykorzystania energii, zastępowanie węgla paliwami mniej zagrażającymi środowisku, a więc paliwami nie kopalnymi i paliwem jądrowym.

Energetyka jądrowa czy konwencjonalna?

We wszystkich elektrowniach cieplnych, woda jest podgrzewana i odparowywana wewnątrz kotła, dzięki wykorzystaniu energii cieplnej wytwarzanej w kotle. W rezultacie tego powstała para wodna może napędzać łopatki turbin, powodując zamianę energii cieplnej pary na energię mechaniczną. Turbina jest połączona wałem do generatora elektrycznego, w którym produkowana jest energia elektryczna.

Podstawowe zasady działania elektrowni jądrowej są takie same jak elektrowni konwencjonalnej na paliwa kopane, za wyjątkiem samego generowania ciepła. W elektrowni konwencjonalnej ciepło wytwarzane jest w procesie spalania węgla, ropy naftowej lub gazu ziemnego (nazywanych paliwami kopalnymi) a w elektrowni jądrowej powstaje podczas zachodzących reakcji rozszczepienia jąder wewnątrz reaktora.

Porównanie zasady działania elektrowni konwencjonalnej i jądrowej
Porównanie zasady działania elektrowni konwencjonalnej i jądrowej