Medycyna nuklearna

Radiologia zabiegowa

Radiologia zabiegowa (inaczej radiologia interwencyjna) to małoinwazyjna metoda przeprowadzania zabiegów wspomaganych obrazowaniem techniką rentgenowską. Metoda ta zastępuje niebezpieczne zabiegi chirurgiczne. W odróżnieniu od typowych zabiegów chirurgicznych, procedury radiologii zabiegowej wykonuje się przez małe (punktowe) nacięcie skóry, często tylko w znieczuleniu miejscowym.

Metodą tą, zwaną również chirurgią wewnątrznaczyniową, wykonuje się, pod kontrolą technik wizualizacyjnych (promieni rentgenowskich, ultrasonografii, tomografii lub urządzeń do magnetycznego rezonansu) np. precyzyjne zabiegi neurochirurgiczne i kardiologiczne, takie jak:
  • angioplastyka - poszerzanie zwężonych naczyń krwionośnych, np. w przebiegu miażdżycy, rekanalizacja naczyń,
  • embolizacja tętnic (zamierzone zamknięcie światła naczynia krwionośnego) w przebiegu krwotoków, naczyniaków rozległych przetok tętniczo-żylnych, nowotworów,
  • przezskórny drenaż nieprawidłowych zbiorników płynu (krwiaków, torbieli, ropni, wodonercza),
  • drenaż dróg żółciowych i usuwanie przez dren Kehra pozostawionych w czasie operacji złogów,
  • wytwarzanie zespoleń naczyniowych, np. między układem wrotnym i systemowym w przypadkach nadciśnienia wrotnego,
  • rozszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego, np. zwężeń przełyku,
  • celowane podawania leków obkurczających naczynia, leków trombolitycznych, cytostatyków,
  • stentowanie w układzie żylnym, w zakresie przewodu pokarmowego,
  • wertebroplastyka,
  • usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego.
Zabiegi wewnątrznaczyniowe stanowią nowoczesny standard postępowania ze względu na ich dużą skuteczność oraz mniejsze ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków ubocznych.

Źródło:
Promieniowanie jonizujące w medycynie, PAA
Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu