Zastosowania

Przemysł

Radiomertryczny pomiar poziomu Zastosowanie promieniowania jonizującego w przemyśle polega na wykorzystaniu pewnych zjawisk oddziaływania promieniowania z materią. śledzenie skutków promieniowania pozwala na ilościową ocenę określonych własności fizyko-chemicznych badanych materiałów. Nie można sobie wyobrazić nowoczesnej produkcji przemysłowej bez izotopowych mierników grubości, defektoskopów, analizatorów składu substancji, poziomomierzy, gęstościomierzy itp. Funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki bez udziału technik jądrowych byłoby niemożliwe.

Jedną z ważniejszych metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące - a stosowanych w przemyśle - jest tzw. analiza aktywacyjna, czyli jądrowa analiza składu materiałów. Za pomomocą tej metody można określić lub wykryć zanieczyszczenia, określić ilościową zawartość metali ciężkich w odpadach, azotu w ziarnach, nawozach sztucznych itd. Jej zaletą jest możliwość oznaczania jednocześnie wielu pierwiastków.

Aparatura radiometryczna - a więc różnego rodzaju mierniki, czujniki, detektory i regulatory, w których wykorzystuje się promieniowanie - jest szeroko stosowana w polskim przemyśle. Są to - grubościomierze, mierniki poziomu materiałów ciekłych i sypkich, gęstościomierze i in.

Rury termokurczliwe Techniki radiacyjne stosowane są do modyfikacji polimerów, materiałów oraz przyrządów półprzewodnikowych, do barwienia tkanin, szkła i sztucznych, a nawet naturalnych kamieni.

Metody znaczników promieniotwórczych znalazły największe zastosowanie do badań obiektów oraz substancji w różnych stanach skupienia. Wykorzystuuje się fakt, że wszystkie izotopy pierwiastka mają te same własności chemiczne. Zatem izotop promieniotwórczy zachowuje się w czasie określonego procesu jak badany pierwiastek lub materiał, a jednocześnie szybko i dokładnie można zarejestrować jego położenie.

Oprócz klasycznej radiografii stosowanej do wykrywania nieszczelności i wad stosuje się ostatnio neutronografię - przydatną do przświetlania materiałów lekkich, radigrafię protonową, mikroradiografię (do badania bardzo małych przedmiotów) oraz radiografię dynamiczną.