Energetyka jądrowa

Reaktory IV generacji

Ciągły wzrost ludności świata oraz poprawa jakości życia powiększają zapotrzebowanie na energię. Wraz ze wzrostem zużycia energii trzeba uwzględnić wpływ na środowisko oraz potencjalne długoterminowe skutki globalnej zmiany klimatu. Dzisiaj energia jądrowa dostarcza więcej elektryczności niż jakiekolwiek inne źródło energii nie emitujące gazów cieplarnianych. Korzyści środowiskowe wynikające z 16% udziału energetyki jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej muszą być kontynuowane. Wiele krajów uważa, że energia jądrowa będzie niezbędna w dłuższym okresie czasu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy najniższych skutkach środowiskowych.

Grupa dziesięciu krajów współpracuje pod parasolem Międzynarodowego Forum Generacji IV oraz zajmuje się ułatwianiem rozwoju nowych jądrowych systemów energetycznych. Systemy Generacji IV będą zrównoważonymi systemami energetycznymi dostarczającymi energii po konkurencyjnych cenach, przy optymalnym wykorzystaniu surowców, o wysokim poziomie bezpieczeństwa, niezawodności i odporności na wykorzystanie materiałów i urządzeń jądrowych do produkcji broni jądrowej.

Członkowie Międzynarodowego Forum Generacji IV wybrali sześć najbardziej obiecujących oraz wartych wspólnego rozwoju systemów. Są to: