Energetyka jądrowa

Reaktor prędki chłodzony ołowiem LFR

Systemy LFR są reaktorami chłodzonymi ołowiem lub stopem ołowiu z bizmutem o prędkim spektrum neutronów i zamkniętym cyklu paliwowym. Paliwo LFR jest w postaci metalicznej lub azotków i zawiera rodny uran oraz transuranowce. Wśród możliwych opcji mamy baterie o długim okresie pomiędzy wymianami paliwa o mocy 50-150 MWe, system modularny o mocy modułu 300-400 MWe oraz dużą instalację monolityczną o mocy 1200 MWe. Opcje te dostarczają szeregu produktów energetycznych.
Reaktor typu LFR
Reaktor typu LFR
Opcja baterii LFR jest małą instalacją produkowaną fabrycznie gotową do natychmiastowego uruchomienia, pracującą w cyklu zamkniętym o bardzo długim okresie wymiany (15 do 20 lat) kasety rdzenia lub wymiennego modułu reaktorowego z paliwem. Jej właściwości zostały zaprojektowane w odpowiedzi na sprzyjające okoliczności rynku dla produkcji energii elektrycznej w małych sieciach oraz dla krajów rozwijających się, które mogą nie chcieć rozwijać krajowej infrastruktury cyklu paliwowego jako podstawy dla ich jądrowych systemów energetycznych. Jego małe rozmiary, zmniejszone koszty i pełny serwis cyklu paliwowego mogą się okazać atrakcyjne dla tych rynków. Opcja ta uzyskała najwyższą ocenę z punktu widzenia celów Generacji IV wśród opcji LFR, ale również ma ona największe potrzeby badawczo-rozwojowe i najdłuższy okres rozwoju. Systemy LFR uzyskały najwyższą ocenę w obszarze zrównoważonego rozwoju dzięki zamkniętemu cyklowi paliwowemu oraz w obszarze odporności na proliferację i fizycznej ochrony dzięki długożyciowym rdzeniom. Zostały one ocenione jako dobre w obszarze bezpieczeństwa i ekonomii. Pierwszorzędnym zadaniem LFRów byłaby produkcja energii elektrycznej jak również produkcja wodoru i gospodarowanie aktynowcami.