Energetyka jądrowa

Reaktor wysokotemperaturowy VHTR

VHTR jest moderowanym grafitem, chłodzonym helem reaktorem o termicznym spektrum neutronów. Może dostarczać ciepła jądrowego z temperaturami na wyjściu z rdzenia - 1000°C. Ta wysoka temperatura na wyjściu umożliwia zastosowanie ciepła jądrowego do wydajnego wytwarzania wodoru oraz innych procesów przemysłowych. Rdzeń reaktora VHTR może być pryzmatyczno-blokowy lub w postaci złoża usypanego. Do wytwarzania energii elektrycznej VHTR może być zaprojektowany jako jedno-obiegowy, ze sprawnością ponad 50% przy 1000°C. Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej powoduje, że VHTR staje się atrakcyjnym źródłem ciepła dla dużych kompleksów przemysłowych, w tym rafinerii i przemysłu petrochemicznego, gdzie można substytuować duże ilości ciepła (stanowiące stratę na konwersji ropy) przy różnych temperaturach, z uwzględnieniem wytwarzania wodoru dla ulepszania ciężkiej i zakwaszonej surowej ropy.

Reaktor typu VHTR
Reaktor typu VHTR


Reaktory VHTR zostały wysoko ocenione z ekonomicznego punktu widzenia dzięki ich wysokiej wydajności w produkcji wodoru. Również otrzymały one wysoką notę w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności dzięki cechom immanentnego bezpieczeństwa paliwa i reaktora. VHTR oceniono jako dobry z punktu widzenia odporności na proliferację i ochrony fizycznej oraz jako neutralny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju z powodu otwartego cyklu paliwowego. Ocenia się, że systemy VHTR będzie można budować od około 2020 roku.