Energetyka jądrowa

Reaktor prędki chłodzony gazem GFR

System GFR posiada reaktor prędki, chłodzony helem oraz zamknięty cykl paliwowy dla wydajnego powielania paliwa oraz zagospodarowywania aktynowców. GFR używa turbiny helowej w cyklu jedno-obiegowym dającym wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz z możliwością oddania ciepła do termochemicznej produkcji wodoru.
Reaktor typu GFR
Reaktor typu GFR
Dzięki kombinacji prędkiego spektrum neutronów i pełnej recyklizacji aktynowców, GFR minimalizuje wytwarzanie długożyciowych izotopów odpadów radioaktywnych. Szybkie spektrum umożliwia również wykorzystanie dostępnego materiału rozszczepialnego i rodnego (w tym zubożony uran z ośrodków wzbogacania) o dwa rzędy wielkości wydajniej niż reaktory gazowe o termicznym spektrum neutronów z jednokrotnymi cyklami paliwowymi. Referencyjny reaktor GFR zakłada zintegrowane przetwarzanie na miejscu zużytego paliwa i jego refabrykację.

System GFR uzyskał najwyższą ocenę w obszarze zrównoważonego rozwoju dzięki zamkniętemu cyklowi paliwowemu i zagospodarowywaniu aktynowców. Został oceniony jako dobry w obszarze bezpieczeństwa, ekonomii oraz odporności na proliferację i fizycznej ochrony. Rozwijany byłby w pierwszym rzędzie dla produkcji energii elektrycznej i zagospodarowywania odpadów, ale mógłby również być podstawą dla produkcji wodoru. Oceniono, że GFRy mogłyby być budowane od ok. 2025 roku.