Energetyka jądrowa

Turbina parowa

Wał i łopatki turbiny Para wodna wytworzona w wytworniacy pary w części reaktorowej elektrowni jądrowej przesyłana jest systemem rurociągów do budynku maszynowni. Tu znajduje się turbina parowa, która składa się z części wysokoprężnej i kilku stopni niskoprężnych. Turbina parowa jest maszyną, która zamienia energię cieplną pary w energię mechaniczną obracającego się wału.

Gorąca para naciska na łopatki turbiny, co doprowadza do obracania się wału. Łopatki turbiny mają różne wielkości tak, aby odebrać od pary możliwie najwięcej energii.

Turbina jest połączona poprzez sztywny wał z generatorem.