Energetyka jądrowa

Transformator

Wytworzona w generatorze energia elektryczna musi zostać przetworzona, tak aby była możliwość jej transportu. Musi ona dotrzeć do użytkownika jako prąd elektryczny. Staje się to poprzez podwyższenie napięcia w transformatorze przy elektrowni. Stąd przesyła się prąd przez wysoko-, średnio- i ostatecznie niskonapięciowe linie sieci elektrycznej do konsumenta.