Energetyka jądrowa

Układ chłodzenia - trzeci obieg


Chłodnie kominowe w EJ Nogent (Francja)
Wszystkie elektrownie termiczne, czy to olejowe, gazowe, węglowe lub jądrowe, mogą z przyczyn fizycznych zamienić w energię elektryczną tylko część wytworzonego ciepła. Pozostałość musi być odprowadzona jako ciepło odpadowe.

W tym celu para, po oddaniu użytecznej energii i wykonaniu pracy w turbinie, jest kierowana do skraplacza. Tam jest ona przy pomocy wody chodzącej kondensowana i ponownie kierowana do obiegu jako woda zasilająca.

Woda chłodząca, odbierajaca ciepło w skraplaczu, może pochodzić bezpośrednio z rzeki czy jeziora, przy czym one same mogą się nieznacznie podgrzać. Jeśli chłodzenie z takiego źródła byłoby niedostateczne, ciepło można odprowadzić przez zamknięty układ chłodzenia, np. przy pomocy chłodni kominowych.

Układ chłodzenia tworzą:
  • skraplacz,
  • pompa wody chłodzącej,
  • rurociągi i kanały,
  • chłodnia kominowa lub wysokowydajne źródło wody (rzeka, jezioro, morze).