Energetyka jądrowa

Skraplacz

Aby zmaksymalizować sprawność turbiny, ciśnienie i temperatura pary opuszczającej turbinę muszą być najniższe jak to możliwe. W tym celu para opuszczająca część niskoprężną turbiny jest kierowana do skraplacza, gdzie jest schładzana i zamienia się w wodę. Kondensat jest później bezpośrednio użyty jako woda zasilająca. Pompy wody zasilającej kierują kondensat do generatorów pary, gdzie następuje jego ponowne odparowanie. Jest to obieg zamknięty.

Skraplacz jest wymiennikiem ciepła z tysiącem rurek, które omywa woda chłodząca trzeciego obiegu chłodzącego. Para wodna przepływająca przez rurki kondensuje oddając ciepło do wody w trzecim obiegu, która w ten sposób odprowadza ciepło z układu.

Woda potrzebna do procesu chłodzenia może pochodzić ze źródła otwartego (np. rzeka, jezioro) lub częściej krąży w obiegu zamkniętym oddając ciepło w chłodni kominowej.