Energetyka jądrowa

Wytwornica pary

W elektrowni jądrowej konwencjonalny kocioł parowy jest zastąpiony przez wytwornicę pary. W wytwornicy generowana jest para wodna, która napędza turbinę, a ta generator.

Wytwornica pary jest dużym cylindrycznym wymiennikiem ciepła, w którym spotykają się dwa obiegi wody: gorąca woda pod wysokim ciśnieniem w obiegu pierwotnym płynie z reaktora do wiązki przewodzących ciepło U-rurek. Wytwornica pary zawiera około 5.000 U-rurek. Woda w obiegu wtórnym przepływa po zewnętrznej stronie wiązki rurek. Kiedy woda obiegu wtórnego styka się z gorącymi rurkami, dochodzi do jej wrzenia i odparowania. Woda i para w obiegu wtórnym nie wchodzi w bezpośredni kontakt z wodą obiegu pierwotnego z reaktora, gdzie następuje absorpcja ciepła z rdzenia reaktora. W ten sposób wytwornica pary staje się dodatkową barierą bezpieczeństwa pomiędzy reaktorem jądrowym i otoczeniem.

Wytwornica pary
Wytwornica pary


W zależności od typu reaktora mogą występować dwie, trzy lub cztery takie wytwornice pary. Są one zainstalowane razem z reaktorem w hermetycznym budynku reaktora o podwójnej strukturze ścian.

Obieg pierwotny reaktora AP600 z 2 wytwornicami pary
Obieg pierwotny reaktora AP600 z 2 wytwornicami pary