Energetyka jądrowa

Stabilizator ciśnienia

Stabilizator ciśnienia jest wysokociśnieniowym zbiornikiem podłączonym do gorącej gałęzi jednej z pętli obiegu pierwotnego. Rolą stabilizatora ciśnienia jest utrzymanie ciśnienia w obiegu pierwotnym w określonym zakresie.

Stabilizator ciśnienia zawieraja wodę w dolnej części i parę wodną w górnej części. Aby utrzymywać odpowiedni poziom ciśnienia wody chłodzącej, stabilizator ciśnienia jest wyposażony w grzałki elektryczne umieszczone na dole i system skraplaczy na górze.

Poprzez użycie elektrycznych grzałek podgrzewa się wodę, wytwarza większą ilości pary i przez to podnosi ciśnienie. Poprzez użycie systemu schładzaczy natomiast redukuje się ilości pary i obniżenia przez to ciśnienie.

Dodatkowo zawory upustowe i bezpieczeństwa na górze stabilizatora zabezpieczają obieg pierwotny przed powstaniem zbyt dużego ciśnienia.

Stabilizator ciśnienia
Stabilizator ciśnienia