Występują obecnie wyraźne objawy ożywionego zainteresowania rozwojem energetyki jądrowej na świecie. Wyrazem tego zainteresowania była międzynarodowa konferencja ministerialna "Energetyka Jądrowa w XXI Wieku" zorganizowana w dniach 21-22 marzec 2005r. w Paryżu przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz rząd Republiki Francuskiej. Artykuł zawiera główne spostrzeżenia uczestników konferencji.