Według ukraińskich norm przebywanie w tzw. strefie bezpieczeństwa wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej wiąże się z podwyższonym ryzykiem zachorowalności na raka w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące. Na pytanie czy na terenie całej strefy występuje zagrożenie starała się odpowiedzieć grupa, która odwiedziła Czarnobyl i okolice w dniach 9-13 kwietnia 2008 roku.