Realizacja zadań związanych z rozpoczęciem rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, w tym z budową i uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej, wymaga podjęcia szerokiego wachlarza zadań. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ocenia, że czas przygotowania i realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie wynosił 13 - 15 lat. Tak więc, aby możliwe było uruchomienie pierwszej elektrowni w okresie 2021-2022, co postulowano w "Polityce energetycznej Polski do 2025 roku", należy niezwłocznie rozpocząć prace.