Treścią raportu są wyniki badań, przeprowadzonych przez międzynarodowych ekspertów w celu uzyskania informacji na temat humanitarnych skutków - powstałej 15 lat temu - awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jest przeznaczony przede wszystkim dla ONZ i jej placówek, programów, specjalistycznych agencji, jak również dla międzynarodowego zrzeszenia ofiarodawców.