W dniach 1-4 maja 2001 roku miało miejsce szkolenie "CZAR 2001", zorganizowane przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Odbywało się ono w Elektrowni Jądrowej Czarnobyl oraz Elektrowni Jądrowej Równe na Ukrainie. W ramach szkolenia studenci Politechniki Warszawskiej zwiedzali Elektrownię Jądrową w Czarnobylu (III blok), miasto Prypeć oraz Centrum Szkolenia Elektrowni Jądrowej Równe.