W artykule opisano podstawowe zbiorniki ciśnieniowe w elektrowniach jądrowych według projektów: Westinghouse (AP1000), KEPCO (APR-1400) oraz Framatome (EPR), jak również przedstawiono analizę w zakresie możliwości udziału firm polskich w ich wytwarzaniu.