Pomimo trudności w rozwoju energetyki jądrowej w latach 80., wywołanych głównie katastrofą czarnobylską, Rosja obecnie przystąpiła znów do rozbudowy tego przemysłu. Jego dzisiejszy stan charakteryzuje zestawienie elektrowni jądrowych będących w eksploatacji.