Brak zagrożeń od niskich dawek przy jednoczesnych korzyściach usprawiedliwia szerszą akceptację promieniowania jonizującego w ochronie zdrowia i zapewnianiu dobrobytu ekonomicznego.