Jednym z bardzo ważnych elementów rozwoju technik jądrowych, szczególnie przy zamierzonym rozwoju energetyki jądrowej jest problem unieszkodliwiania i składowania odpadów promieniotwórczych.