Problem objęty tytułem tej pracy określają pewne pojęcia: ekologia i energetyka jądrowa. Zadaniem niniejszej pracy jest naświetlenie, czym jest energetyka jądrowa i jak się ma do ekologii, jaki wpływ wywiera na życie i rozwój człowieka, jakie zagrożenia niesie ze sobą i porównanie jej do energetyki konwencjonalnej.