W 1986 r. podczas awarii w Czarnobylu, Finlandia - podobnie jak Szwecja - dotknięta została silnym promieniotwórczym skażeniem; nieporównywalnie większym niż Polska. Na podstawie pomiarów określono, że średnia miesięczna dawka promieniowania była czterokrotnie większa od otrzymywanej dawki wskutek promieniowania naturalnego tła. Władze zmuszone zostały do niekonsumcyjnego uboju pawie pół miliona sztuk bydła na farmach oraz wprowadzenia, aż do 1988 roku, zakazu łowienia ryb w rzekach i jeziorach centralnej oraz północnej części kraju. Pamięć o tamtych trudnych latach nie zagasła, o czym świadczą przemówienia premiera w każdą rocznicę Czarnobyla.