Serwis informacyjny

KGHM z pierwszym wnioskiem SMR o wydanie opinii Prezesa PAA

Data dodania: sobota, 9 lipca 2022, autor: nuclear.pl

Wczoraj do Państwowej Agancji Atomistyki wpłynął również wniosek spółki KGHM Polska Miedź o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych stosowanych w reaktorze NuScale. Była to pierwsza aplikacja dotycząca technologii SMR, złożona do Państwowej Agencji Atomistyki, jako drugi podobny wniosek dotyczący reaktora BWRX-300 złożył wczoraj Orlen Synthos Green Energy.

Reaktor SMR NuScale, fot. NuScale
Reaktor SMR NuScale, fot. NuScale

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ma sześć miesięcy na wydanie opinii w tej sprawie. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do dziewięciu miesięcy. Zgodnie z art. 39b ustawy - Prawo atomowe, przedmiotem ogólnej opinii Prezesa może być dowolny aspekt związany z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanego obiektu jądrowego.

Technologia małych reaktorów modułowych SMR jest obecnie w fazie rozwojowej. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, na całym świecie opracowywanych jest obecnie ok. 70 projektów SMR.

Obecnie organizacje działające w obszarze pokojowego wykorzystania energii jądrowej, na czele z MAEA dążą do ujednolicenia rozwiązań regulacyjnych, czyli oceny tej technologii pod kątem bezpieczeństwa jądrowego.

Reaktor Nuscale, którego dotyczy wniosek KGHM, jest małym reaktorem modułowym wodnym ciśnieniowym o mocy netto dla jednego modułu równej 50 MWe. W jednym budynku elektrowni jądrowej możliwe jest, w zależności od wersji projektowej, umieszczenie 4, 6 lub 12 modułów.

W USA w styczniu 2017 roku firma NuScale złożyła wniosek o certyfikację projektu do Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego US NRC. Pierwsza, wstępna ocena bezpieczeństwa została ukończona przez NRC w czerwcu 2018 roku. Finalnie, w sierpniu 2020 roku NuScale otrzymał certyfikację bezpieczeństwa dla swoich reaktorów modułowych.


Podziel się z innymi


Komentarze