Serwis informacyjny

Informacja na temat Czarnobylskiej i Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie

Data dodania: wtorek, 8 marca 2022, autor: nuclear.pl

Wszystkie obiekty Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w dalszym ciągu znajdują się pod kontrolą rosyjskich wojsk okupacyjnych. Pracownicy elektrowni oraz żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy, bez rotacji pozostają już trzynasty dzień na jej terenie. Nie została przywrócona łączność telefonii stacjonarnej i komórkowej z personelem elektrowni, utrzymywana jest ograniczona łączność e-mailowa. Z informacji pochodzących od pracowników wiadomo że ze względu na ograniczone ilości pożywienia w elektrownianej stołówce otrzymują oni jeden posiłek dziennie.

Logo ukraińskiego Energoatomu
Logo ukraińskiego Energoatomu

Jak poinformował ukraiński dozór jądrowy, kontrola stanu bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego na terenie elektrowni oraz w strefie wyłączonej jest obecnie niemożliwa. Zautomatyzowany System Monitorowania Promieniowania Strefy Wykluczenia nie został jeszcze przywrócony. Według pracowników elektrowni, parametry bezpieczeństwa obiektów są nadal normalne. Nie przywrócono działania poszczególnych czujników do monitorowania strumienia neutronów, mocy dawki promieniowania gamma oraz zanieczyszczenia radiacyjnego. Niesprawność tego sprzętu utrudnia pełną kontrolę szeregu parametrów mierzonych w Arkadzie. Według ukraińskiego dozoru jądrowego dostępne informacje dotyczące parametrów bezpieczeństwa wskazują na tendencję do stałego pogarszania się szeregu wskaźników, w szczególności stężenia radionuklidów długożyciowych w atmosferze.

W niedzielę na tereny Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia rosyjskie wojsko przywiozło "pomoc humanitarną" (żywność, papierosy itp.) w celu przedstawienia w mediach fałszywego przekazu propagandowego. Po kategorycznej i publicznej odmowie przez personel, rosyjskie wojsko zostało przebrane za pracowników koncernu „NOVARKA”, który rzekomo miał przebywać na przepustkach i który chętnie i z wdzięcznością przyjął pomoc sfilmowaną przez rosyjskie media.

W tym miejscy należy wyjaśnić iż koncern NOVARKA, który został utworzony w celu zbudowania nowego sarkofagu nad 4. blokiem, opuścił Strefę Wykluczenia po zakończeniu rozruchu Arkady i zakończeniu okresu gwarancyjnego we wrześniu 2020 roku.

Czwarty dzień z rzędu pod kontrolą rosyjskich jednostek wojskowych znajdują się również obiektu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, z działającymi obecnie dwoma blokami. Personel operacyjny elektrowni monitoruje stan bloków i zapewnia ich bezpieczną pracę zgodnie z wymaganiami dokumentacji eksploatacyjnej. Zautomatyzowany system kontroli radiacyjnej elektrowni oraz zautomatyzowany system kontroli stanu radiacyjnego w strefie ochrony sanitarnej i strefie obserwacji pracują w trybie normalnym, nie zarejestrowano zmiany we wskazaniach stanu radiacyjnego. Ze względu na niedziałanie strony internetowej elektrowni, informacje o stanie promieniowania w czasie rzeczywistym nie są dostępne publicznie.

W związku z testowym uruchomieniem na Ukrainie roamingu krajowego pomiędzy operatorami komórkowymi, nawiązywana jest komunikacja mobilna m.in. z pracownikami przebywającymi na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Uszkodzeniu, w dniu 6 marca 2022 roku w rejonie osiedla Wasyliwka w obwodzie zaporoskim, uległa linia wysokiego napięcia 750 kV wyprowadzająca energię elektryczną z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.


Podziel się z innymi


Komentarze