Serwis informacyjny

Nuscale i UAMPS przerwały przygotowania do realizacji Carbon Free Power Project na terenie INL

Data dodania: czwartek, 9 listopada 2023, autor: nuclear.pl

NuScale Power oraz Utah Associated Municipal Power Systems poinformowały wczoraj, że podjęły decyzję o przerwaniu przygotowań do realizacji Carbon Free Power Project. Oznacza to, że pilotażowa instalacja z reaktorami VOYGR, która miała zostać zrealizowana USA nie powstanie.

Plan realizacji prototypowej instalacji z tzw. małymi reaktorami modułowymi został ogłoszony w 2014 roku. Inwestorem mało być wspomniane Utach Associated Municipal Power Systems (UAMPS), zrzeszenie spółek energetycznych funkcjonujące przy władzach stanu Utah. Instalacja miała składać się z dwunastu małych reaktorów modułowych firmy NuScale. Projekt został formalnie powołany do życia w roku 2015 pod nazwą „Carbon Free Power Project” (czyli „Bezemisyjny projekt energetyczny”) i otrzymał dofinansowanie rozwojowe w wysokości 16,7 mln dolarów ze strony amerykańskiego Departamentu Energii, jednak dofinansowanie było przeznaczone wyłącznie na fazę przygotowania inwestycji. Sama realizacja i eksploatacja miały się już odbywać na zasadach komercyjnych. W projekcie zdecydowało się ówcześnie wziąć udział 32 spośród 45 członków UAMPS.

W październiku 2016 roku wybrano lokalizację dla prototypowej elektrowni – teren Idaho National Laboratory w pobliżu Idaho Falls. Jesienią 2018 roku planowano, że prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczną się w roku 2021, budowa pierwszej instalacji jądrowej zacznie się w 2023, pierwszy moduł zostanie przekazany do eksploatacji w 2026, a pozostałych jedenaście – w 2027.

Terminy rozpoczęcia budowy nie zostały dotrzymane, choć przygotowania do realizacji postępowały. Na początku 2022 roku inwestor informował o zakończeniu terenowej części badań lokalizacyjnych oraz o zamiarze złożenia ostatecznego wniosku o zintegrowane zezwolenie na budowę i eksploatację obiektu energetyki jądrowej (Combined Construction and Operating Lincense Application) w roku 2024. Pierwszy moduł miał być uruchomiony w roku 2029 a cała instalacja w 2030. W marcu tego roku, mimo braku ostatecznej decyzji inwestycyjnej UAMPS a także braku akceptacji dozoru jądrowego dla aktualnej wersji reaktora, NuScale informował nawet o rozpoczęciu produkcji elementów pierwszego reaktora.
Jednocześnie jednak pojawił się problem rosnących kosztów. W listopadzie 2017 roku oceniano je na 3,6 mld USD, w listopadzie 2019 r. na 4,2 mld USD, a w 2020 już na 6,1 mld USD.

Rosnące lawinowo koszty doprowadziły do wycofywania się udziałowców. To z kolei utrudniało realizację inwestycji, bowiem w przyjętej formule projektu każdy członek UAMPS uczestniczący w CFPP zobowiązywał się do odbioru określonej mocy z instalacji. Ta z kolei, wskutek rozwoju technologii, rosła. W momencie rozpoczęcia projektu elektrownia miała składać się z dwunastu modułów po 50 MW mocy elektrycznej każdy. Niebawem jednak moduły NuScale urosły do 60 MW sztuka, a w 2020 roku do 77 MW. Dwunastomodułowy obiekt ostatecznie miałby zatem nie 600, a 924 MW brutto. Na taką moc nie było jednak chętnych, stąd też w lipcu 2021 roku 28 inwestorów wciąż pozostających w projekcie zadecydowało o zmniejszeniu liczby reaktorów do sześciu – i całkowitej mocy do 462 MW.
LC)

Zmniejszenie instalacji nie powstrzymało jednak wzrostu spodziewanych kosztów. Wg ostatniej oceny inwestora i dostawcy ze stycznia b.r. cytowanej przez New York Times łączny koszt inwestycyjny (uwzględniający koszty finansowania) oceniany był na 9,3 mld dolarów. Jako główne powody ostatnich wzrostów podawano inflację, w tym szczególnie wzrost kosztów materiałów budowlanych i konstrukcyjnych oraz wysokie stopy procentowe. To jednak nawet z uwzględnieniem zmiany wartości dolara w czasie oznacza, że od roku 2017 szacowany koszt projektu wzrósł przeszło dwukrotnie, mimo zmniejszenia mocy zainstalowanej – w przeliczeniu na jednostkę mocy zainstalowanej wzrost był ponad 2,5-krotny.

Ostatecznie sytuacji nie zmieniło nawet dofinansowanie samej inwestycji przez rząd federalny – w końcu 2020 roku Departament Energii zgodził się bowiem na wsparcie projektu kwotą 1,355 mld dolarów, nie licząc dotacji na etapie przygotowania inwestycji, które wg Reutersa wyniosły w sumie około 600 mln dolarów. Rosnące spodziewane koszty energii wytwarzanej w instalacji (z 55 dolarów za MWh w 2016 roku do 89 w 2023) doprowadziły do sytuacji, w której inwestorzy nie zdecydowali się na realizację projektu.

Decyzja UAMPS jest niewątpliwie ciosem dla firmy NuScale, której wycena rynkowa systematycznie spada już od wielu miesięcy. Dodatkowym problemem może być potencjalny pozew przeciwko spółce w sprawie możliwości wprowadzenia inwestorów w błąd – chodzi tu o informację z początku października o wyborze technologii NuScale do zasilania centrów danych firmy Standard Power i planowanej realizacji aż 24 modułów VOYGR. Według analityków firmy Iceberg Research projekt nie ma żadnych szans na realizację z uwagi na wielkość inwestora i problemy samego dostawcy (raport wskazywał, o ironio, że bardziej wiarygodnym projektem jest CFPP). NuScale odpiera zarzuty twierdząc, że raport oparty jest o liczne spekulacje, informacje nieprawdziwe oraz „ograniczone zrozumienie małych reaktorów modułowych”. Nasza redakcja nie jest w stanie ocenić tej sytuacji z punktu widzenia amerykańskiego prawa.

Klęska projektu CFPP bez wątpienia odsunie w czasie powstanie pierwszej prototypowej instalacji z reaktorami VOYGR. Warto jednak przypomnieć, że istnieje jeszcze szereg potencjalnych projektów, w których technologia ta może znaleźć zastosowanie. Najbardziej zaawansowany wydaje się projekt rumuński, dla którego realizowany jest wstępny projekt FEED (Front End Engineering Design). W Polsce umowę o współpracy z NuScale zawarł w zeszłym roku KGHM. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską z września tego roku, technologia NuScale VOYGR jest też wskazana jako „preferowana” we wniosku o wydaną już decyzję zasadniczą dla budowy obiektów energetyki jądrowej w gminach Lubasz i Wieleń – zapis ten zdaje się jednak sugerować, iż nie jest to jedyna opcja.

Na ilustracji wizualizacja obiektu CFPP z sześcioma modułami (rys. CFPP LLC)


Podziel się z innymi


Komentarze