Serwis informacyjny

Zgromadzenie Narodowe Bułgarii wzywa rząd do budowy nowego boku

Data dodania: wtorek, 17 stycznia 2023, autor: nuclear.pl

Jak podał World Nuclear News Zgromadzenie Narodowe Bułgarii stosunkiem głosów 112 do 45, przy 39 wstrzymujących się, poparło projekt decyzji wzywającej ministrów do negocjacji z rządem USA w sprawie budowy nowego bloku AP1000 w Elektrowni Jądrowej Kozłoduj.

Elektrownia jądrowa Kozłoduj, fot. KNPP
Elektrownia jądrowa Kozłoduj, fot. KNPP

W głosowaniu wezwano również do podjęcia do 1 marca 2023 roku działań w celu przyspieszenia procesu zatwierdzania i budowy 7. bloku elektrowni, a także rozpoczęcia procedury wydawania zezwoleń i oceny oddziaływania na środowisko dla kolejnego bloku, który byłby 8. blokiem w Kozłoduju.

Głosowanie odbyło się w czwartek w czasie, gdy kraj pozostaje w politycznym impasie po czwartych wyborach w ciągu dwóch lat, w których nie udało się stworzyć stałego rządu.

Dwa działające w Bułgarii reaktory WWER-1000 – bloki 5 i 6 Elektrowni Jądrowej Kozłoduj – wytwarzają około jednej trzeciej energii elektrycznej kraju. Ich pierwsze podłączenia do sieci miały miejsce odpowiednio w 1987 i 1991 roku i oba przeszły programy renowacji i przedłużenia życia, aby umożliwić przedłużenie ich eksploatacji z 30 do 60 lat.

Bloki 1-4 Elektrowni Jądrowej Kozłoduj były wyposażone w reaktory WWER-440, które Komisja Europejska sklasyfikowała jako nienadające się do modernizacji, a Bułgaria zgodziła się na ich zamknięcie podczas negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w 2007 roku.

Bułgaria planowała również budowę w północnej części kraju Elektrowni Jądrowej Belene, mającej składać się z dwóch bloków o mocy 1000 MWe, z wykorzystaniem rosyjskich reaktorów WWER-1000. Wstępne prace budowlane rozpoczęto w 2008 roku, podpisano kontrakty z dostawcami na komponenty, w tym duże odkuwki i AKPiA, ale na przeszkodzie dlaszej realizacji stanąl brak finansowania i projekt został zawieszony w 2012 roku.

W 2019 r. rząd ubiegał się o inwestora strategicznego do udziału w Belene planując budowę dwóch dużych bloków, jednak zapowiedział, że nie będzie oferował ani gwarancji finansowania, ani długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W styczniu 2021 roku bułgarska Rada Ministrów zatwierdziła plany budowy 7. bloku w Kozłoduju i poinformowała, że ​​z amerykańską firmą Westinghouse prowadzono rozmowy na temat maksymalnego wykorzystania zakupionego już rosyjskiego sprzętu dla projektu Belene.


Podziel się z innymi


Komentarze