Serwis informacyjny

Postęp prac demontażowych 1. bloku Elektrowni Jądrowej Bohunice

Data dodania: wtorek, 30 listopada 2021, autor: nuclear.pl

Program likwidacji pierwszego bloku w zakładzie V1 w Elektrowni Jądrowej Bohunice na Słowacji osiągnął ważny kamień milowy, po pomyślnym wyjęciu z szachtu i pocięciu zbiornika reaktora WWER-440 model W-230.

205-tonowy zbiornik ciśnieniowy reaktora został usunięty z pozycji projektowej i umieszczony w specjalnie przygotowanym do cięcia basenie w czerwcu 2020 roku. Proces cięcia zbiornika na kawałki odbywał się pod wodą przez okres 14 miesięcy przy użyciu pił taśmowych.

Większość pociętych elememtów zbiornika zostało sklasyfikowanych jako niskoaktywne odpady promieniotwórcze i wysłanych do utylizacji w FS KRAO w Mochovcach. Zakład ten cementuje odpady w dużych beczkach, które są następnie zamykane i umieszczane w pobliskim składowisku powierzchniowym.

Pozostałe elementy, sklasyfikowane jako odpady średnioaktywne, zapakowano do ośmiu kontenerów i przewieziono do Zintegrowanego Składowania Odpadów Promieniotwórczych w Bohunicach, gdzie będą oczekiwać na ostateczne składowanie w składowisku geologicznym.

Dwa bloki w zakładzie V1 w Elektrowni Jądrowej Bohunice wyposażone w reaktory WWER-440 model W-230 zostały wyłączone odpowiednio 31 grudnia 2006 i 2008 roku. Ich wyłącznie nastąpiło w wyniku negocjacji akcesyjnych Słowacji do Unii Europejskiej.


Podziel się z innymi


Komentarze