Serwis informacyjny

Synthos zakończył prace nad studium wykonalności dla reaktora BWRX-300

Data dodania: wtorek, 15 grudnia 2020, autor: nuclear.pl

Jak poinformowała firma Synthos Green Energy, spółka z grupy Synthos należącej do Michała Sołowowa, amerykańska firma energetyczna Exelon Generation, przygotowała dla niej studium wykonalności projektu małych reaktorów modułowych BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy.

Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear
Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear

Studium wykonalności (feasibility study) wdrożenia w Polsce małych reaktorów modułowych (SMR) wykonano dla reaktora BWRX-300 zaprojektowanego przez GE Hitachi Nuclear Energy. Dokument przygotował amerykański koncern Exelon Generation, potentat na rynku energetyki jądrowej. Zakończenie prac nad studium wykonalności projektu stanowi duży postęp w pracach, gdyż określa możliwości budowy elektrowni jądrowych w oparciu o reaktory SMR w Polsce oraz pomoże grupie Synthos oszacować ile elektrowni należałoby zbudować, aby w pełni wykorzystać efekt kosztowy seryjnej produkcji SMR-ów.

- Exelon jest w pełni gotowy wspierać Synthos całym swoim doświadczeniem i know-how w zakresie energetyki jądrowej w ulokowaniu jednego lub kilku małych reaktorów modułowych w Polsce - powiedział Ralph Hunter, Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Operacyjny Exelon Nuclear Partners.

Małe reaktory modułowe wymagają mniejszego początkowego kapitału inwestycyjnego, oraz oferują większą skalowalność i elastyczność w wyborze lokalizacji. Poszczególne moduły elektrowni mogą być produkowane seryjnie i dostarczane na miejsce budowy do zainstalowania, co sprawia, że SMR-y mogą powstawać szybko, redukując początkowe koszty budowy elektrowni. Moc zainstalowana SMR-ów może być skalowana tak, aby sprostać popytowi na energię i pomóc w zasilaniu regionów, gdzie nie są potrzebne większe elektrownie. SMR-y mogą również pomóc w zastępowaniu wyłączanych z eksploatacji elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi paliwami zero-emisyjnymi instalacjami wytwórczymi.

Studium wykonalności obejmuje analizę kluczowych aspektów wdrażania technologii SMR, od kwestii kosztowych, poprzez politykę kadrową, problemy regulacyjne i bezpieczeństwa, po modele budowy i zagadnienia operacyjne.

- Studium wykonalności to bardzo ważny krok w realizacji naszego projektu wprowadzania technologii SMR na polski rynek. Dokument będzie podstawą do stworzenia dokładnej mapy drogowej dla całego projektu - powiedział Rafał Kasprów, Prezes Zarządu Synthos Green Energy, odpowiedzialnej za projekty dekarbonizacyjne.

Exelon Generation, obok dostawcy technologii - GE Hitachi Nuclear Energy oraz fińskiego koncernu Fortum Power and Heat Oy wspiera Synthos w realizacji projektu rozwoju energetyki jądrowej opartego na małych reaktorach modułowych. Zakończenie prac nad studium wykonalności wdrożenia BWRX-300 w Polsce jest już kolejnym, ważnym etapem projektu. W październiku tego roku Synthos Green Energy, wspólnie ze swoimi partnerami, rozpoczął z Państwową Agencją Atomistyki dialog regulacyjny dotyczący możliwości budowy w Polsce reaktora BWRX-300.

Grupa Synthos widzi w SMR-ach szansę na głęboką dekarbonizację polskiego przemysłu i ciepłownictwa. Należąca do Michała Sołowowa Grupa Synthos już na początku 2019 roku dostrzegła zalety SMR-ów. Jako pierwsza prywatna firma na świecie podpisała z GEH umowę o współpracy w zakresie budowy w Polsce reaktora BWRX-300. Dziś Grupa Synthos jest partnerem strategicznym GEH, współpracuje także z inną amerykańską firmą, USNC (Ultra Safe Nuclear Corporation), która pracuje nad mikroreaktorem modułowym (MMR).

BWRX-300 to mały reaktor modułowy (Small Modular Reactor) o mocy 300 MWe i 870 MWt. Jego twórcą jest firma GEH o jednym z największych na świecie doświadczeniu w projektowaniu reaktorów atomowych. Projekt bazuje na licencjonowanym przez amerykańskiego regulatora NRC (Nuclear Regulatory Commission) reaktorze ESBWR o mocy 1500 MWe i jest jego uproszczoną wersją. Dzięki temu jest konstrukcją konkurencyjną pod względem kosztów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 MWe. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej przez BWRX-300 staje się porównywalne z kosztami typowej elektrowni pracującej w oparciu o gaz, a nawet w porównaniu do kosztów energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie gwarantuje stabilność wytwarzania energii nieosiągalną dla OZE. To sprawia, że reaktor modułowy stanowi idealne rozwiązanie do zaopatrywania w energię zakładów przemysłowych, a także dostarczania ciepła systemowego do miejskich sieci ciepłowniczych.

BWRX-300 jest obecnie przedmiotem analiz organów dozoru jądrowego w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

Synthos Green Energy to spółka z Grupy Kapitałowej Synthos powołana do realizacji inwestycji w zero-emisyjne źródła energii i przeprowadzenia głębokiej dekarbonizacji przemysłu i energetyki. W skład Grupy wchodzi m.in. 18 zakładów produkcyjnych w 8 krajach. Grupa sprzedaje produkty w ponad 60 krajach na sześciu kontynentach i zatrudnia ponad 16 000 pracowników. Grupa przemysłowa poszukuje rozwiązań dekarbonizacyjnych zarówno w technologiach już dostępnych (fotowoltaika, energetyka wiatrowa), jak i tych, które są w różnych fazach rozwoju (technologie małych modułowych i mikro- reaktorów, technologie wodorowe).

Exelon Generation - Exelon to największy właściciel i operator elektrowni atomowych w Stanach Zjednoczonych (21 reaktorów w 12 elektrowniach o mocy 20 GW) i jedna z największych firm energetycznych za oceanem. Exelon w ramach współpracy z Grupą Synthos będzie odpowiadał za opracowanie kwestii organizacyjno-technicznych związanych z budową, licencjonowaniem reaktora BWRX-300 i w przyszłości mógłby stać się operatorem małych reaktorów modułowych w Polsce.


Podziel się z innymi


Komentarze