Serwis informacyjny

ME zleca wykonanie opracowań odnośnie energetyki jądrowej

Data dodania: poniedziałek, 4 grudnia 2017, autor: nuclear.pl

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii opublikował trzy zaproszenia do składania ofert na wykonanie usług, których przedmiotem jest wykonanie ekspertyz dotyczących programu jądrowego.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Celem pierwszego z opracowań „Miejsce energetyki jądrowej w Europie w świetle regulacji Unii Europejskiej” jest określenie miejsca energetyki jądrowej w Unii Europejskiej na podstawie istniejących regulacji. W ramach zamówienia ma powstać przegląd oraz analiza regulacji oraz innych dokumentów Unii Europejskiej dotyczących energetyki jądrowej. Na podstawie dokonanego przeglądu określone zostanie miejsce energetyki jądrowej w Unii Europejskiej w świetle istniejących regulacji. Powyższe informacje będą przydatne podczas opracowywania i aktualizacji programów i planów rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Celem drugiej pracy „Analiza porównawcza kosztów budowy elektrowni jądrowych na przykładach światowych” jest zgromadzenie danych porównawczych nt. szeroko rozumianych kosztów budowy elektrowni jądrowej oraz próba wyjaśnienia niektórych z rozbieżności i różnic jakie można zaobserwować w publikacjach. Celem opracowania jest dokonanie analizy ogólnodostępnych materiałów, publikacji oraz prezentacji konferencyjnych i zebranie danych nt. szeroko rozumianych kosztów budowy elektrowni jądrowych od momentu podjęcia decyzji o rozwoju projektu/programu do momentu uruchomienia elektrowni. Uzyskane dane powinny zostać poddane analizie porównawczej wraz ze wskazaniem struktury tych kosztów. Ponadto powinno zostać dokonane porównanie i analiza finansowa uwzględniająca zmiany wartości pieniądza w czasie. W ramach projektu wykonawca również skontaktuje się z dostawcami w celu uzyskania niezbędnych danych. Głębokość analiz będzie zależna od zakresu dostępnych danych.

Celem trzeciego projektu „Porównanie charakterystyk czterech wybranych reaktorów generacji III/III+” jest zebranie podstawowych, literaturowych danych nt. wybranych technologii. Dokonanie ich analizy oraz porównania w celu wskazania kluczowych cech charakterystycznych. W ramach ekspertyzy dokonany zostanie opis technologii reaktorów jądrowych: EPR, AP1000, ABWR oraz CANDU 6 oraz ich porównanie. Wszystkie prace zostaną wykonane na podstawie ogólnodostępnych danych, przy czym na wniosek Zamawiającego możliwe jest wystąpienie do dostawców z prośbą o udzielenie stosownych informacji.

Wszystkie opracowania mają zostać przygotowane w formie raportu podsumowującego zgromadzone dane oraz przeprowadzone analizy oraz w postaci prezentacji. Termin składania ofert mija 8 grudnia 2017 r. do godz. 15:00.


Podziel się z innymi


Komentarze