Serwis informacyjny

Estoński Riigikogu za wdrożeniem w kraju energetyki jądrowej

Data dodania: piątek, 10 maja 2024, autor: nuclear.pl

Jak poinformował WNN członkowie Zgromadzenia Państowego (Riigikogu) - jednoizbowego estońskiego parlamentu złożyli projekt uchwały, która umożliwi rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia w kraju energetyki jądrowej i stworzenie odpowiednich ram legislacyjnych i regulacyjnych.

Projekt uchwały wzywa do podjęcia „fundamentalnej decyzji” w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie w kraju energetyki jądrowej, w tym opracowana projektu ustawy o energii i bezpieczeństwie jądrowym oraz uzupełnienie istniejącego prawodawstwa, ustanowienie instytucji dozoru jądrowego oraz rozwój „kompetencji sektorowych”.

Opiera się on w głównej mierze na analizie przeprowadzonej w latach 2021-2023 przez Grupę Roboczą ds. Energii Jądrowej NEPIO, z której wynika, że ​​przyjęcie energetyki jądrowej w Estonii jest wykonalne. Wyniki tego badania zostały przedstawione rządowi estońskiemu w marcu.

W kwietniu 2021 roku estoński rząd formalnie zatwierdził powołanie Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej, której zadaniem była analiza możliwości wdrożenia energetyki jądrowej w Estonii. Grupa przeanalizowała technologie i realne projekty opracowywane w innych krajach, oceniła czy budowa elektrowni jądrowych powinna być realizowana przez sektor państwowy czy prywatny i jakie są możliwości współpracy publiczno-prywatnej.

Przypominamy także, iż estońska prywatna firma Fermi Energia, mająca ambicje wybudowania w latach 30-tych elektrowni jądrowej z reaktorem SMR, prowadzi od jakiegoś czasu studium wykonalności budowy reaktora SMR a także zleciła już analizy potencjalnej przydatności terenów w Estonii pod kątem lokalizacji takiej elektrowni oraz składowiska odpadów jądrowych w głębokich horyzontalnych otworach wiertniczych.

W lutym 2023 roku Fermi Energia wybrała również technologię BWRX-300 amerykańskiej firmy GE-Hitachi do potencjalnego wdrożenia.


Podziel się z innymi


Komentarze