Serwis informacyjny

BWRX-300 z dofinansowaniem brytyjskiego rzadu w procesie procedury homologacyjnej GDA

Data dodania: sobota, 27 stycznia 2024, autor: nuclear.pl

Brytyjski Departament Energetyki i Zerowych Emisji wskzał kolejny podmiot, który dotrzyma dofinansowanie ze środków publicznych w ramach programu "Future Nuclear Enabling Fund", który ma pomóc pokryć nakłady finansowe związane z przejściem przez procedurę homologacyjną Generic Design Assessment (GDA).

Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear
Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear

Jesienią zeszłego roku wskazano, że spośród sześciu podmiotów, które złożyły stosowne wnioski – GE Hitachi, Holtec, X-Energy, Newcleo, Copenhagen Atomics i GMET, dwa zostały wybrane do pełnego dofinansowania i otrzymają na ten cel po ok. 30 milionów funtów, natomiast trzecia otrzyma częściowe dofinansowanie.

W zeszłym roku ogłoszono, że pierwszy z grantów otrzyma Holtec Britain z konstrukcją SMR-300. Wczoraj z kolei przekazano, że drugi z nich trafi do GE Hitachi Nuclear Energy i konstrukcji BWRX-300.

Brytyjski proces przedlicencyjny (Generic Design Assesement – GDA) jest oceną bezpieczeństwa projektu jądrowego przeprowadzaną w oderwaniu od lokalizacji docelowej elektrowni jądrowej.

Etap 1 procesu GDA obejmuje zazwyczaj dyskusje na linii dostawca technologii–dozór jądrowy mające na celu zapewnienie pełnego zrozumienia wymagań i procesów, które zostaną zastosowane, gotowość podmiotu odpowiedzialnego do rozpoczęcia etapu 2 oraz przegląd bezpieczeństwa i zapewnienia jakości projektu technicznego.

Etap 2 to pierwszy etap merytorycznej oceny technicznej. Koncentruje się na podstawach projektu związanych z ochroną środowiska. Obejmuje ocenę metodologii, podejść, kodeksów, standardów i filozofii stosowanych przez podmiot odpowiedzialny w celu uzasadnienia swoich argumentów środowiskowych.

Po nich nastepuje etap 3, który obejmuje dokładną ocenę technologii oraz etap 4, który ocenia szczegółowy projekt obiektu jądrowego oraz zasady BJiOR.

Do tej pory procedurę GDA w Wielkiej Brytanii przeszły konstrukcje EPR, ABWR, AP1000 oraz HPR1000 (Hualong One). W pierwszym kroku procesu znajduje się obecnie Rolls-Royce SMR. Wraz z otrzymaniem grantów, wnioski złożono też w sprawie reaktorów BWRX-300 i SMR-300.

W Polsce obie te technologii znajdują się w decyzji zasadniczej uzyskanej przez KGHM Polską Miedź. Technologia BWRX-300 jest też wskazana we wnioskach o wydanie takich decyzji dla spółek celowych Orlen Synthos Green Energy.


Podziel się z innymi


Komentarze