Serwis informacyjny

ABR2023: banderowcy planowali otruć mieszkańców wschodniej Ukrainy zubożonym uranem

Data dodania: czwartek, 14 grudnia 2023, autor: nuclear.pl

Od początku trwania inwazji na Ukrainę tematem odmienianym przez wszystkie przypadki jest bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Już w pierwszych dniach konfliktu pojawiły się pierwsze akcje dezinformacyjne, wedle których na terenie Ukrainy miałaby być przechowywana broń jądrowa lub materiały do jej budowy, jak również fałszywe ostrzeżenia o radioaktywnych chmurach znad rzekomo zniszczonych ukraińskich reaktorów.

Działania te noszą znamiona wojny informacyjnej mającej wpływać na zachowania państw Europy Środkowej. Zorganizowana dezinformacja bazująca na mitach i lękach jest trudna do zwalczenia ze względu na postępujący wzrost nieufności obywateli wobec instytucji państwowych. Powoduje to, że informacje dotyczące rzekomego zagrożenia radiacyjnego są szeroko powielane w mediach i pozostają trudne do zwalczenia.

Dezinformacja może także trwale zmieniać podejście społeczeństwa do energetyki jądrowej a tym samym wpływać na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Z tego powodu postanowiliśmy przyznać kolejną nominację za powielanie rosyjskich materiałów propagandowych na temat „skażenia promieniotwórczego” panu Piotrowi Panasiuk – byłemu kandydatowi Konfederacji do sejmu oraz prezesowi fundacji „Chrześcijańskie Odrodzenie Europy”.

W połowie maja 2023 na profilu „Ministerstwo Prawdy” opublikowano tweet* o treści: „UN przyznało, że pył ze zubożonego uranu jest niebezpieczny i taki zostaje przez miliardy lat. Pył ze zniszczonych magazynów amunicji w Chmielnicku doszedł do Polski. Południowo wschodnia Polska najbardziej jest skażona. Podziękujcie Wielkiej Brytanii”.

Ponadto na oficjalnym profilu p. Panasiuka możemy przeczytać również: „Zubożony uran staje się toksyczny i śmiercionośny po wybuchu, kiedy zamienia się w pył. W organizmie pył uranu powoduje straszne choroby. Okazuje się, że jeśli to prawda, to banderowcy planowali otruć mieszkańców wschodniej Ukrainy, ale trucizna spadła na ich rodaków… straszna wiadomość”.

Niedługo później na tym samym profilu została podana informacja (wykres) wskazujący na wzrost promieniowania w Lublinie (15.05.2023). Zestawienie informacji miało sugerować rozprzestrzenianie się „radioaktywnej chmury” znad terenu Ukrainy.

Prawdziwą przyczyną chwilowego wzrostu promieniowania w Lublinie, jak również w obwodzie chmielnickim na Ukrainie były opady deszczu powodujące gromadzenie się nad glebą izotopu bizmutu-214. Bizmut-214 jest radioizotopem z szeregu uranowo-radowego, powstającym m.in. w wyniku rozpadu radonu-222 i naturalnie występuje w atmosferze w postaci areozoli. Opady deszczu powodują jego wymywanie z atmosfery i zatrzymanie w niskich jej warstwach (przy glebie) co jest obserwowane poprzez chwilowy wzrost promieniowania. Zjawisko to jest powszechnie znane i dobrze udokumentowane. Podobne skoki promieniowania miały miejsce również 3 i 7 maja 2023. W obu przypadkach wzrost promieniowania był rejestrowany wyłącznie dla izotopu bizmutu-214.

Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat przekazania Ukrainie amunicji zawierającej zubożony uran. Co więcej na żadnym terytorium nie zarejestrowano skażenia uranem ani wzrostu promieniowania charakterystycznego dla tego pierwiastka.

Informacje na temat wykorzystywania przez Ukrainę amunicji ze zubożonym uranem są często powtarzane przez prokremlowskie media. Podobnie doniesienia na temat skażenia radiacyjnego bądź drastycznego uszkodzenia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej stanowią część zorganizowanej akcji dezinformacyjnej. W przypadku spotkania się z takimi informacjami należy w pierwszej kolejności zachować spokój, nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.

Najlepszym źródłem, gdzie należy weryfikować informacje dotyczące sytuacji radiacyjnej kraju, jest Państwowa Agencja Atomistyki, która monitoruje ją 24 godziny na dobę. PAA jest także w stałym kontakcie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej czy dozorami jądrowymi innych krajów.

* informacja na temat powiązania profilu Ministerstwo Prawdy z Piotrem Panasiukiem na podstawie Polskiej Agencji Prasowej.


Podziel się z innymi


Komentarze