Serwis informacyjny

PEJ złożyły wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

Data dodania: czwartek, 13 kwietnia 2023, autor: nuclear.pl

Dziś, 13 kwietnia 2023 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji tzw. specustawy jądrowej Polskie Elektrownie Jądrowe, spółka odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego pierwszej polskie elektrowni jądrowej, złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla elektrowni która powstanie na Pomorzu. To kolejny istotny krok na drodze do rozpoczęcia budowy obiektu.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Decyzja zasadnicza formalnie potwierdzi, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Decyzja ta będzie także uprawniać inwestora - spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna a następnie pozwolenie na budowę.

- Realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej to jedno z najbardziej skomplikowanych i kompetencyjnie wymagających wyzwań, z którymi mierzyliśmy się jako Polska w ostatnich dekadach. Złożenie wniosku o decyzję zasadniczą dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej to ważny etap pokazujący dojrzałość projektu, który zostanie zrealizowany na Pomorzu – powiedział Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Złożony wniosek zawiera opis charakterystyki inwestycji, wskazując maksymalną łączną moc zainstalowaną, planowany czas eksploatacji oraz szczegółowo opisując technologię, w jakiej powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Przedstawiony opis jest zgodny z dokumentami rządowymi, w tym uchwałą Rady Ministrów z 2 listopada 2022 roku, w której uznano za niezbędne budowę elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Istotnym elementem wniosku o wydanie decyzji zasadniczej jest uzasadnienie znaczenia realizacji tej inwestycji dla zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. W uzasadnieniu podkreślono m.in. zgodność inwestycji PEJ ze strategicznymi dokumentami rządowymi, w tym Polityką energetyczną Polski do2040 roku oraz polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

- Złożony dziś wniosek o decyzję zasadniczą stanowi kolejny, ważny krok spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w kierunku uzyskania wszystkich potrzebnych zgód administracyjnych do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Składamy go w najszybszym z możliwych terminie, ponieważ zależy nam na znacznym przyśpieszeniu tempa realizacji tej kluczowej dla naszego kraju inwestycji. Mamy świadomość istotności tego projektu oraz wagi stojących przed nami jego kolejnych etapów, które będziemy realizowali zgodnie z przyjętym harmonogramem – powiedział dr Łukasz Młynarkiewicz, p.o. Prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu jest jedną z dwóch, planowanych obecnie do wybudowania w ramach obowiązującego Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Realizacja budowy elektrowni jądrowej opowiada na wskazaną przez operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 potrzebę zwiększenia dostępnych mocy dyspozycyjnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, co bezpośrednio przełoży się na pewność zasilania i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju.


Podziel się z innymi


Komentarze