Serwis informacyjny

KHNP rozpoczęło badania terenu pod budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie

Data dodania: poniedziałek, 14 listopada 2022, autor: nuclear.pl

Jak poinformowała koreańska firma Korea Hydro & Nuclear Power w dniu 9 listopada 2022 roku rozpoczęto badanie terenu pod budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie. Zespół badawczy KHNP, składający się z przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt, w tym KEPCO E&C, odwiedził potencjalną lokalizację elektrowni jądrowej w Pątnowie.

Podczas dwudniowej wizyty w Polsce KHNP i inne firmy zaangażowane w projekt, w tym KEPCO E&C, rozpoczęły badanie terenu pod budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie. - Grupa badawcza dokonała oceny infrastruktury energetycznej, kwestii środowiskowych i warunków wodnych pod kątem procesu chłodzenia. Delegacja spotkała się również z przedstawicielami ZE PAK, w tym z Zygmuntem Solorzem-Żakiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZE PAK i omówiła plany współpracy podczas realizacji projektu – czytamy w przesłanym komunikacie.

W dniu 10 listopada 2022 roku Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy departamentu rozwoju międzynarodowego biznesu elektrowni jądrowych KHNP, spotkał się z wicepremierem i Ministrem Aktywów Państwowym Jackiem Sasinem oraz ambasadorem Korei w Polsce Limem Hoonminem i omówił dalsze plany współpracy, takie jak opracowanie studium wykonalności projektu, wykonanie analizy środowiskowej oraz dalsze możliwości współpracy z ZE PAK.

- Zawierając list intencyjny z PGE i ZE PAK dotyczący realizacji polskiego projektu jądrowego, zobowiązaliśmy się do realizacji naszych działań na możliwie jak najwyższym poziomie – przede wszystkim w aspektach bezpieczeństwa, dostarczanej technologii, kosztów czy terminowej realizacji projektu. W realizacji tych celów wspierać nas będzie doświadczony Team Korea - wyjaśnia prezes KHNP Joo-ho Whang.

W tym miejscu warto podkreślić, iż polskie prawo w szczegółowy sposób określa zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego. - Rozporządzenie rady ministrów z sierpnia 2012 roku wskazuje zakres analiz i badań jakie należy przeprowadzić dla takiego terenu. Są to m.in. analizy z zakresu sejsmiki i tektoniki, warunków geologiczno-inżynierskich, hydrotechnicznych czy hydrologii i meteorologii, przy czym te ostatnie przez co najmniej 24 miesiące. Prowadzi się również analizę zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka czy też sił natury – wyjaśnia Paweł Żbikowski, Prezes Zarządu Fundacji nuclear.pl, ekspert w zakresie budownictwa energetycznego.

W kolejnym kroku przygotowuje się raport lokalizacyjny, który zawiera poza informacjami ogólnymi analizę czynników oraz wyniki badań i pomiarów z przeprowadzonych wcześniej badań.


Podziel się z innymi


Komentarze