Serwis informacyjny

Orlen Synthos Green Energy złożył wniosek o wydanie opinii przez Prezesa PAaa

Data dodania: sobota, 9 lipca 2022, autor: nuclear.pl

Jak podała Państwowa Agencja Atomistyki firma Orlen Synthos Green Energy złożyła w piątek 8 lipca wniosek o wydanie ogólnej opinii przez Prezesa PAA, dotyczącej małego reaktora modułowego BWRX-300.

Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear
Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear

Eksperci PAA sprawdzą, czy przedłożona dokumentacja organizacyjno-techniczna jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikającymi z przepisów prawa. Prezes PAA wyda ogólną opinię w tej sprawie w ciągu sześciu miesięcy. W skomplikowanych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony o kolejne trzy miesiące.

BWRX-300 o mocy projektowej 300 MWe jest reaktorem wodnym wrzącym, którego projektantem jest GE Hitachi – amerykański dostawca usług jądrowych.

Obecnie projekt reaktora BWRX-300 poddawany jest przeglądowi bezpieczeństwa przez amerykański dozór jądrowy US NRC w procesie oceny raportów tematycznych (ang. Topical Reports) oraz kanadyjski dozór jądrowy CNSC w procesie VDR (ang. Vendor Design Review).

Zgodnie z art. 39b ustawy - Prawo atomowe, przedmiotem ogólnej opinii Prezesa może być dowolny aspekt związany z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanego obiektu jądrowego. Ogólna opinia, jako instrument pre-licencyjny, może dotyczyć wszelkich, planowanych przez inwestora rozwiązań, w tym projektowych, technologicznych i organizacyjnych, które będą miały bezpośredni wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Opinia ta powinna zmierzać do określenia czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne są zgodne z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikającymi z przepisów prawa, czy też inwestor powinien dokonać stosownych modyfikacji.


Podziel się z innymi


Komentarze