Serwis informacyjny

SKB otrzymało pozwolenie na zwiększenie pojemności przechowalników Clab

Data dodania: poniedziałek, 27 czerwca 2022, autor: nuclear.pl

Jak poinformował World Nuclear News szwedzki Sąd ds. gruntów i środowiska wydał firmie SKB ( Svensk Kärnbränslehantering AB) zajmującej się gospodarką odpadami promieniotwórczymi pozwolenie środowiskowe na zwiększenie ilości wypalonego paliwa jądrowego w tymczasowym magazynie Clab, zlokalizowanym w miejscowości Simpevarp, około 25 kilometrów na północ od Oskarshamn z 8000 ton do 11 000 ton.

Centralny tymczasowy magazyn wypalonego paliwa jądrowego CLAB jest miejscem przechowywania wypalonego paliwa jądrowego ze wszystkich szwedzkich elektrowni jądrowych w oczekiwaniu na uruchomienie podziemnego składowiska ostatecznej izolacji. Obecnie Szwecja posiada trzy elektrownie jądrowe z sześcioma reaktorami – Ringhals w Halland z dwoma blokami PWR, Forsmark w Uppland z trzema blokami BWR oraz Oskarshamn w Smalandii z jednym blokiem BWR.

Podczas tymczasowego przechowywania paliwo jest przechowywane w głębokich basenach zlokalizowanych około 30 metrów pod ziemią w skale. Pokrycie paliwa 8 metrami wody chroni przed promieniowaniem i chłodzi paliwo. Z czasem jego radioaktywność zmniejsza się, a zarządzanie paliwem jest łatwiejsze.

W marcu 2011 roku SKB złożyła wnioski o budowę pierwszego w Szwecji składowiska paliwa jądrowego i zakładu hermetyzacji do Urzędu ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego SSM. Zintegrowany obiekt - zakład hermetyzacji i tymczasowy magazyn Clab - jest określany we wniosku SKB jako Clink. Wniosek dotyczy unieszkodliwiania 6000 kapsułek o łącznej ilości 12 000 ton odpadów radioaktywnych na głębokości około 500 metrów.

Na początku 2015 roku firma SKB złożyła również wniosek o zwiększenie pojemności magazynowej zakładu Clab z obecnych 8000 ton paliwa do 11 000 ton, ponieważ Clab przed uruchomieniem składowiska zużytego paliwa w Forsmark zostanie zapełniony.

- Pozwolenie środowiskowe jest ważnym krokiem na drodze do tego, abyśmy mogli otrzymywać więcej wypalonego paliwa jądrowego w Clab - powiedział Johan Dasht, dyrektor generalny SKB. - Teraz równoległy przegląd jest kontynuowany zgodnie z ustawą o działaniach jądrowych, za którą odpowiedzialny jest Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego - dodał.


Podziel się z innymi


Komentarze