Serwis informacyjny

NCBJ: Badania nad nowymi metodami produkcji 99mTc dla medycyny nuklearnej

Data dodania: wtorek, 22 marca 2022, autor: nuclear.pl

W ostatnich latach trwają prace nad alternatywnymi do reaktorowej drogami produkcji technetu-99m, stosowanego w medycynie nuklearnej. Przykład stanowi wykorzystanie cyklotronów lub akceleratorów liniowych.

Jeden z etapów uzyskiwania technetu tą metodą badają obecnie naukowcy z Ośrodka Radioizotopów POLATOM w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Technet-99m jest najpowszechniejszym radioizotopem stosowanym w medycynie nuklearnej i odpowiada za około 85% tych procedur. W produkcji tzw. generatorów molibdenowo-technetowych, niezwykle istotną rolę stanowią badawcze reaktory jądrowe, takie jak działająca w NCBJ MARIA.

Molibden-99 powstaje w nich w trakcie napromieniania płytek, zawierających uran-235. Interesującą alternatywą dla wytwarzania technetu-99m wydaje się być wykorzystanie w tym celu cyklotronów bądź akceleratorów liniowych. Materiał tarczowy stanowią w nich dyski molibdenowe, które w kolejnych etapach produkcji są rozpuszczane.

- Rozpuszczanie napromienionego molibdenu odbywa się najczęściej metodą chemiczną, poprzez utlenienie w stężonym roztworze nadtlenku wodoru, a następnie zalkalizowanie 5 M NaOH – opisuje dr Izabela Cieszykowska z OR POLATOM.

- Niestety, reakcja ta jest egzotermiczna i gwałtowna, przebiegająca z wydzielaniem tlenu, co powoduje, że musi być stale nadzorowana i przeprowadzana z dużą ostrożnością - dodaje.

Naukowcy z OR POLATOM zaproponowali ostatnio inną metodę – rozpuszczanie elektrochemiczne, które przy zbliżonej efektywności, może zapewnić większe bezpieczeństwo i możliwość pełnej automatyzacji procesu.

- Elektrochemiczne rozpuszczanie dysków molibdenowych przeprowadzaliśmy metodą galwanostatyczną. Badane były możliwości całkowitego rozpuszczenia molibdenu w jak najkrótszym czasie, w zależności od zastosowanej gęstości prądu, temperatury, stężenia KOH, czy dodatku nadtlenku wodoru do roztworu elektrolitu – wyjaśnia dr Izabela Cieszykowska.

- Uzyskane wyniki wskazują, że ta metoda osiąga wydajność zbliżoną do obecnie stosowanych, przy czym łatwiej ją kontrolować, co jest ważnym aspektem przy późniejszym wdrażaniu procesu do produkcji przemysłowej - mówi Cieszykowska.

Alternatywne metody produkcji medycznego technetu-99m stanowią obiekt zainteresowań wielu grup naukowców i stale prowadzone są nad nimi wnikliwe badania, także w NCBJ. Polscy naukowcy zajmowali się już m. in. opracowaniem metody otrzymywania tarcz molibdenowych, które trafiają następnie do akceleratora celem ich napromieniania.


Podziel się z innymi


Komentarze