Serwis informacyjny

Belgijskie Centrum Badań Jądrowych SCK-CEN z pozwoleniami do budowy RECUMO

Data dodania: poniedziałek, 7 marca 2022, autor: nuclear.pl

Belgijskie Centrum Badań Jądrowych SCK-CEN otrzymało wszystkie pozwolenia niezbędne do rozbudowy i eksploatacji w ramach projektu RECUMO istniejącego w centrum zakładu zajmującego się zarządzaniem i usuwaniem pozostałości promieniotwórczych z produkcji radioizotopów medycznych.

Projekt RECUMO kontynuuje wieloletnią współpracę między SCK-CEN a jej spółką zależną IRE (ang. Institute for Radio Elements), w celu odzyskania wysokiej jakości materiałów użytkowych z pozostałości produkcji radioizotopów medycznych. Odzyskany i oczyszczony nisko wzbogacony uran może być ponownie wykorzystany jako paliwo do reaktorów badawczych lub jako tarcze do produkcji izotopów promieniotwórczych. Według SCK-CEN przyczynia się to do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw radioizotopów medycznych, a także unieszkodliwiania pozostałości promieniotwórczych zgodnie z belgijskimi standardami gospodarowania odpadami, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzeniania broni jądrowej.

- Cieszę się, że wszystkie właściwe organy udzieliły nam niezbędnych pozwoleń - powiedział Eric van Walle, dyrektor generalny SCK CEN.

IRE produkuje radioizotopy medyczne – głównie molibden Mo-99 i jod I-131 – z tarcz uranowych napromieniowanych przez SCK-CEN. Belgijskie centrum obsługuje trzy reaktory badawcze w Mol w północno-wschodniej Belgii. Radioaktywne odpady z procesu produkcyjnego były wcześniej przechowywane w zakładzie IRE we Fleurus.

SCK-CEN otrzymał pozwolenie na budowę i eksploatację od belgijskiej Federalnej Agencji Kontroli Jądrowej FANC (ang. Federal Agency for Nuclear Control) oraz pozwolenia środowiskowe z regionu flamandzkiego. Pozwolenia te, które uzyskano po przeprowadzeniu publicznych konsultacji, oznaczają, że SCK-CEN może przystąpić do budowy obiektu w Mol, w którym pozostałości będą przetwarzane.

- Zgodnie z harmonogramem prace na naszym terenie rozpoczniemy jesienią tego roku. Ukończenie obiektu planowane jest na 2025 rok - zauważył Eric van Valle. - Dzięki projektowi RECUMO Belgia skonsoliduje swoją rozległą wiedzę jądrową i wzmocni swoją wiodącą pozycję w produkcji radioizotopów medycznych - wyjaśnił dyrektor generalny SCK-CEN.

Oczekuje się, że zakład będzie przetwarzać odpady radioaktywne do 2038 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze