Serwis informacyjny

Finlandia opracowała plan gospodarki wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi

Data dodania: środa, 2 marca 2022, autor: nuclear.pl

Jak podaje portal World Nuclear News, władze Finlandii przedstawiły szczegółowy plan gospodarki wypalonym paliwem jądrowym i innymi odpadami promieniotwórczymi.

Budowa podziemnego składowiska ONKALO®, fot. Posiva
Budowa podziemnego składowiska ONKALO®, fot. Posiva

Dokument opracowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Zatrudnienia, Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia oraz urząd dozoru jądrowego STUK, obejmuje całość odpadów wytwarzanych na obszarze kraju. Planowi towarzyszy ocena oddziaływania przewidywanych działań na środowisko.

Jak, zapisano w dokumentach, „podstawowym celem krajowego programu jest zapewnienie, że całość wypalonego paliwa oraz odpadów promieniotwórczych powstających w Finlandii jest podlega bezpiecznemu unieszkodliwianiu oraz że wszystkie środki stosowane w gospodarce odpadami od momentu ich wytworzenia do unieszkodliwienia realizowane są bez zbędnej zwłoki”.

Opracowanie tego rodzaju planu wymagane jest przez Dyrektywę Rady 2011/70/Euratom, a nowe dokumenty zastąpią w Finlandii poprzednią wersję sporządzoną w 2015 roku. Na koniec bieżącego roku zaplanowano międzynarodowe konsultacje zaktualizowanej dokumentacji.

Według zapisów programu łączne koszty gospodarowania wypalonym paliwem z dwóch bloków Elektrowni Jądrowej Loviisa oraz trzech bloków Elektrowni Jądrowej Olkiluoto dla całego okresu ich eksploatacji wyniosą ok. 7 mld euro (dla wartości pieniądza z roku 2020). Kwota ta obejmuje 5 mld euro związane bezpośrednio z unieszkodliwianiem wypalonego paliwa, 150 mln euro z unieszkodliwianiem innych odpadów powstających w trakcie eksploatacji, a 1,1 mld euro z przyszłą likwidacją instalacji. Reszta to m.in. koszty programów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez operatorów elektrowni, koszty tymczasowego przechowywania odpadów, koszty dozoru oraz podatki.


Podziel się z innymi


Komentarze