Serwis informacyjny

Ośrodek Radioizotopów POLATOM za statusem Znanego Nadawcy

Data dodania: piątek, 18 lutego 2022, autor: nuclear.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych poinformowało, iż należący do niego Ośrodek Radioizotopów POLATOM uzyskał status Znanego Nadawcy, przyznawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego!

Duża część radiofarmaceutyków produkowanych przez OR POLATOM jest wysyłana do odbiorców na całym świecie drogą lotniczą. Uzyskanie certyfikatu Znanego Nadawcy jest dowodem uznania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i sprawia, że preparaty będą docierały do pacjentów szybciej i w bardziej bezpieczny sposób.

Znanym Nadawcą mogą stać się producenci, którzy wysyłają swoje produkty drogą powietrzną. Ładunki pochodzące od Znanego Nadawcy nie muszą podlegać kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem, co sprawia, że trafiają do odbiorcy szybciej i przy zapewnieniu integralności przesyłki w trakcie każdego etapu transportu. Oznacza to jednak, że wewnętrzne procedury bezpieczeństwa muszą być zgodne z zasadami i normami ochrony lotnictwa cywilnego. Status Znanego Nadawcy jest nadawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na okres 5 lat.

- Status Znanego Nadawcy NCBJ OR POLATOM otrzymał dopiero teraz, jednak przygotowania do tego trwały w ciągu ostatnich kilku lat. Zgodnie z sugestiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przeprowadzane u nas remonty uwzględniały wymagania konieczne dla uzyskania tego certyfikatu – opisuje Mateusz Koczyk, Kierownik Działu Logistyki w OR POLATOM.

Ze względu na charakter nadawanych przez OR POLATOM przesyłek, znaczna część radiofarmaceutyków zamknięta jest w ołowianych pojemnikach, których nie można prześwietlić podczas kontroli bezpieczeństwa. W związku z tym, dostosowanie infrastruktury i wewnętrznych procedur tak, by były zgodne z wymogami otrzymania statusu Znanego Nadawcy, było naturalnym celem podczas przeprowadzanych w ostatnich latach modernizacji i remontów w OR POLATOM.

- Poza dostosowaniem infrastruktury, wprowadziliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa, przeprowadziliśmy szkolenia pracowników zaangażowanych we wszystkie etapy przygotowywania przesyłek, co uwzględniało również sprawdzenie przeszłości i przedstawienie zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Cały ten wysiłek ma jednak swój cel – zyskujemy pewność, że przesyłki trafią do odbiorców bez zagrożenia ingerencją w ich zawartość – tłumaczy Koczyk.

Podmiot, który aplikuje o status Znanego Nadawcy, musi wypełnić szereg warunków. Między innymi, powołuje osobę odpowiedzialną za ochronę ładunków lotniczych. Zwolnienie z konieczności przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem oznacza także, że na Nadawcę spada obowiązek zabezpieczenia przedmiotów przed nieupoważnioną ingerencją na każdym etapie produkcji, pakowania, składowania i wysyłki. Obejmuje również szkolenia pracowników z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego i dodatkowe procedury rekrutacyjne. Wymagane jest także stworzenie tzw. Programu Ochrony – dokumentu, który wyszczególnia stosowane środki ochrony, wewnętrzną kontrolę zgodności i postępowanie w razie wystąpienia incydentów. Zapewnienie o spełnieniu wszystkich tych wymogów stanowi wizja lokalna, jaka jest przeprowadzana w zakładzie, w celu potwierdzenia przestrzegania obowiązujących norm.

- Bardzo ważna jest również współpraca z Wewnętrzną Służbą Ochrony NCBJ zarówno w procesie przygotowania i dystrybucji przesyłek, jak i podczas samej wizji lokalnej. Nasze procedury są wykonywane profesjonalnie i zgodne z obowiązującymi normami ochrony, w czym bierze udział także WSO – podkreśla Mateusz Koczyk

Biorąc pod uwagę znaczenie produkcji OR POLATOM na światowym rynku radiofarmaceutyków, status Znanego Nadawcy jest dowodem uznania dla stosowanych procedur bezpieczeństwa i wyrazem zaufania wobec profesjonalizmu producenta. Otwiera to jednocześnie nowe ścieżki współpracy, nie tylko w zakresie spedycji.

- Status Znanego Nadawcy jest często wymogiem przy zawieraniu współpracy z firmami spedycyjnymi w kraju i za granicą. Dodatkowym atutem jest możliwość nadawania przesyłek w większości europejskich portów lotniczych – wyjaśnia Mateusz Koczyk. - Co więcej, z jego zalet nie korzysta jedynie OR POLATOM, gdyż w ten sam sposób mogą być wysyłane np. napromienione próbki z reaktora MARIA – dodaje.

- Ośrodek Radioizotopów POLATOM zapewnia obecnie produkcję m. in. radiofarmaceutyków zawierających izotop jodu I-131, z których korzysta ponad sto tysięcy pacjentów rocznie – opisuje Marcin Konior, Dyrektor ds. Produkcji w OR POLATOM. - Nasze produkty trafiają do odbiorców w 80 krajach na 6 kontynentach drogą lotniczą. Jako Znany Nadawca, chcemy zapewniać odbiorcom jak najszybszy i jak najbezpieczniejszy transport radiofarmaceutyków do terapii i diagnostyki – wyjaśnia Konior.

Uzyskanie statusu Znanego Nadawcy jest bardzo istotnym osiągnięciem dla producenta radiofarmaceutyków, takiego jak OR POLATOM. Etap przygotowania przesyłek i transportu preparatów do pacjentów jest często pomijany w tematyce medycyny nuklearnej, mimo, że ze względu na krótki czas połowicznego rozpadu radioizotopów (rzędu kilku dni lub wręcz godzin) i konieczność podania precyzyjnej dawki promieniowania pacjentom, jest to etap kluczowy.


Podziel się z innymi


Komentarze