Serwis informacyjny

Polacy opracowali innowacyjny modeli finansowania inwestycji w energetykę jądrową

Data dodania: piątek, 21 stycznia 2022, autor: nuclear.pl

International Journal of Management and Economics, czasopismo naukowe warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, opublikowało artykuł Łukasza Sawickiego z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz dr Bożeny Horbaczewskiej z SGH poświęcony innowacyjnemu modelowi finansowania inwestycji w energetykę jądrową.

Model ten zakłada realizację inwestycji przez spółkę celową początkowo stanowiącą własność państwa, a następnie – jeszcze przed uruchomieniem elektrowni – stopniowo przejmowaną przez inne podmioty takie jak spółki energetyczne, czy odbiorcy energii. Jest to ciekawy i nowy głos w bardzo ważnej dyskusji o modelach finansowania kapitałochłonnych i długoterminowych inwestycji w energetykę jądrową.

Zaproponowany model – nazwany SaHo od nazwisk twórców – prowadzi ostatecznie do struktury własnościowej nieco podobnej do fińskiej koncepcji Mankala (wg której funkcjonuje EJ Olkiluoto) czy amerykańskich spółdzielni energetycznych, ale pozwala na przejęcie części ryzyka inwestycyjnego przez państwo.

Ostatecznie, jak piszą autorzy, model „pozwala na zwiększenie konkurencyjności krajowego przemysłu i zwiększenie akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej. Jest to zatem nie tylko model biznesowy, ale także koncepcja funkcjonowania przemysłu jądrowego”.

Artykuł dostępny jest w formule swobodnego dostępu pod adresem. Rysunki zaczerpnięto z publikacji: Sawicki Ł, Horbaczewska B. Role of the state in implementation of strategic investment projects: The SaHo Model for nuclear power. International Journal of Management and Economics. 2021;57(4): 343-359.


Podziel się z innymi


Komentarze