Serwis informacyjny

ZE PAK i Synthos Green Energy wybudują bloki jądrowe SMR w Pątnowie

Data dodania: środa, 1 września 2021, autor: nuclear.pl

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poinformował dziś, iż podpisał z MS Innovation Impulse, w obecności i przy udziale Argumenol Investment oraz Synthos Green Energy umowę na podstawie której strony zamierzają podjąć wzajemną współpracę poprzez utworzenie wspólnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności polegającej na budowie źródeł wytwórczych opartych o technologię #SMR (Small Modular Reactor) na terenie Pątnowa, na którym ZE PAK prowadzi obecnie działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego.

Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear
Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear

Jak poinformowano w komunikacie, intencją stron jest zbycie lub wniesienie do SPV aktywów, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów, doprowadzenie do zakończenia obecnie prowadzonej działalności polegającej na produkcji energii z węgla brunatnego (z zachowaniem zobowiązań w tym zakresie) a następnie rozwijanie na bazie SPV projektu budowy i eksploatacji reaktorów SMR.

Strony będą finansować działalności SPV, w częściach równych odpowiadających udziałowi w kapitale zakładowym, na każdym etapie działalności SPV, tj. zarówno na etapie prowadzenia, a następnie likwidacji działalności opartej na spalaniu węgla brunatnego, na etapie przygotowania terenu pod proces inwestycyjny, jak i na etapie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie jednostek SMR. Strony będą również wspólnie eksploatowały jednostki.

Synthos Green Energy jako strona umowy zawartej z GE Hitachi Nuclear dotyczącej w szczególności wyłączności na implementację technologii GEH na terytorium Polski zobowiązał się zapewnić SPV możliwość korzystania z technologii GEH, w przypadku jeśli w ramach projektu Strony zdecydują o zastosowaniu tej technologii.

Jednocześnie Strony przystępują do przygotowania ostatecznej wersji umowy Joint Venture w celu uzgodnienia dalszych szczegółów współpracy i realizacji wspólnego projektu.


Podziel się z innymi


Komentarze