Serwis informacyjny

Havlíček: Zaangażowanie czeskich firm w budowę EJ Dukovany jest priorytetem

Data dodania: piątek, 27 sierpnia 2021, autor: nuclear.pl

Przygotowanie budowy kolejnego bloku Elektrowni Jądrowej Dukovany i zaangażowanie czeskiego przemysłu w jego faktyczną realizację, było przedmiotem dyskusji przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Czeskiego Sojuszu Energetycznego. Uczestnicy spotkania uzgodnili jednoznaczne poparcie dla zaangażowania w projekt jak największej liczby czeskich firm.

Spotkanie wicepremiera i ministra przemysłu i handlu Karela Havlíčka z przedstawicielami przemysłu, fot. Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Spotkanie wicepremiera i ministra przemysłu i handlu Karela Havlíčka z przedstawicielami przemysłu, fot. Ministerstwo Przemysłu i Handlu

- Dla rozwoju energetyki jądrowej, która nieuchronnie czeka nas po zakończeniu spalania węgla w Czechach, ważne jest, aby czeski przemysł utrzymywał wysokie kompetencje w jak najszerszym zakresie wiedzy specjalistycznej związanej z energią jądrową - powiedział wicepremier i minister przemysłu i handlu Karel Havlíček podczas strategicznego spotkania z przemysłem.

- Aby to zrobić, konieczne jest posiadanie wystarczającej liczby zamówień do czasu rozpoczęcia budowy nowej elektrowni jądrowej w Dukovanach, a następnie osiągnięcie maksymalnego możliwego zaangażowania podczas budowy - dodał Havlíček.

Wśród omawianych dokumentów był raport na temat możliwości czeskiego sektora jądrowego, mający na celu wsparcie procesu decyzyjnego. Czeski sektor jądrowy może dostarczyć do 75% prac związanych z budową nowych reaktorów w Elektrowni Jądrowej Dukovany i zwiększyć PKB o 0,9% w szczytowym okresie budowy - wynika z przedstawionego raportu rządowego.

Krajowy plan działania Republiki Czeskiej na rzecz rozwoju energetyki jądrowej, zatwierdzony przez rząd w czerwcu 2015 roku, mówi, że warunkiem wstępnym długoterminowej eksploatacji elektrowni jądrowych jest posiadanie krajowych zdolności inżynieryjnych o wystarczającym zakresie i jakości, aby wspierać nową budowę, eksploatację, likwidację i gospodarkę odpadami. Kluczowe dla tego jest to, że czeskie firmy odgrywałyby "znaczącą" rolę w zakupach inżynieryjnych i budowie nowych reaktorów energetycznych, co pozostawiłoby im odpowiednie możliwości do bieżących prac w zakresie eksploatacji i konserwacji. Rząd oczekuje również, że te możliwości przełożą się na kontrakty w innych krajach.

Możliwości czeskiego przemysłu jądrowego wynikają głównie z doświadczenia zdobytego podczas budowy własnych elektrowni Dukovany i Temelin pod koniec lat 70. i 80., a także dużego zaangażowania w budowę słowackich elektrowni Mochovce i Bohunice, z których wszystkie są projektami WWER.

Ten poziom doświadczenia stawia czeski przemysł w "wyjątkowej" pozycji, czytamy w raporcie. Jej łańcuch dostaw był odpowiedzialny za "praktycznie całe wyspy turbin, część elektryczną, a także zdecydowaną większość urządzeń i kluczowych komponentów wysp jądrowych" czeskich i słowackich jednostek. Podczas budowy bloków 1 i 2 EJ Temelin pod koniec lat 80., "czeskie firmy zapewniały około 90% całkowitych dostaw".

Rząd zauważył, że czeski przemysł ma "zdolność [...] produkować, dostarczać i oddać do użytku całą wyspę jądrową, w tym reaktor jądrowy", który ceni jako "bezpośrednio związany z przyszłą niezależnością strony czeskiej w zakresie obsługi i utrzymania elektrowni jądrowej". - W kontekście Europy jest to całkowicie wyjątkowa zdolność i należy ją wziąć pod uwagę przy negocjowaniu zakresu dostaw podczas komunikacji z potencjalnymi oferentami - podano.

Podsumowując, "Cały [łańcuch dostaw] dla przemysłu energii jądrowej rozwija się w Republice Czeskiej od dziesięcioleci i dlatego nie ma potrzeby jego wdrażania i budowania".

W związku z tym budowa nowych reaktorów przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne dla kraju. Ponownie publikując dane z poprzednich analiz, rząd oszacował, że "w okresie największej aktywności inwestorów średni wzrost PKB sięga 0,67%, maksymalnie 0,90%". W dłuższej perspektywie nowy projekt budowy elektrowni jądrowej zwiększyłby PKB Republiki Czeskiej o 0,21%, co równałoby się 242,6 mld CZK (11,2 mld USD) rocznie podczas eksploatacji.

- PKB generowany przez projekt pozytywnie wpływa zatem na ogólną sytuację makroekonomiczną czeskiej gospodarki i stymuluje jej wzrost - czytamy w raporcie. Realizacja projektu miałaby pozytywny wpływ na finanse publiczne w łącznej wysokości 85,8 mld CZK w trakcie eksploatacji, co stanowi średnio 2,86 mld CZK rocznie.


Podziel się z innymi


Komentarze